Generalforsamlingen avvikles først, og deretter er det duket for selve ledersamlingen. Fysisk møte igjen -Vi er glade for at vi kan treffes fysisk igjen, påpeker daglig leder i VVP, Bjarne Haugland overfor www.vvsforum.no Allerede i 2019 gjennomførte VVP en omfattende bransjeanalyse sammen med rådgivningsselskapet ZYNK – et selskap som jobber innenfor analyse, kommunikasjon og ledelse. Rapporten ble tatt godt imot og har åpenbart lagt viktige føringer for medlemmene så vel som for VVP som bransjeorganisasjon. Vil finne ut mer - Mye har imidlertid endret seg med over ett år med COVID-19. Den nye normalen blir nok ikke som den gamle, derfor ønsker vi å finne ut mer om dette. ZYNK har fått et nytt oppdrag, og denne gangen handler det mer om å avstemme funnene i forrige runde og oppdatere dette med ny kunnskap i en ny tid, opplyser Haugland. VVP er ambisiøse og aktive, derfor er målsettingen å få bedre innsikt og forståelse for hvordan endringene har påvirket bransjen og hvert enkelt VVP-medlem. Gruppearbeid - Vi vil drøfte markedet, endringer i råvareprisene, valuta og muligheten for å endre prisene når uforutsatte hendelser med store konsekvenser oppstår. Vi ønsker å vite mer om mulige, varige forandringer for de markedsplassene, hvor selger og kjøper møtes. Det bli altså fokus på alt fra verdikjeden til faghandel, digitalisering, sirkulær økonomi og ombruk, sier daglig leder, Bjarne Haugland. Det blir både presentasjon og gruppearbeid knyttet til ZYNK. «Mind the BIM-gap» -Det er god grunn til å presisere at det gjenstår flere undersøkelser før den endelige ZYNK-rapporten foreligger en gang på ettersommeren, sier Haugland. I tillegg vil det være foredrag ved Thorn Fredrik Hemsen, teknisk sjef hos Armaturjonsson og Knut Jøssing, produktsjef digitale produkter i Pipelife Norge. De skal snakke om «Mind the BIM-gap». Dag to av toppledersamlingen avsluttes med gruppearbeid.