Begge selskapene har i dag Innlandet som sitt hovedmarked med avdelinger i Elverum, Hamar, Trysil, Kirkenær, Flisa og Rena. Selskapene har inngått en intensjonsavtale som innebærer at dagens eierverdier i de to rørleggerselskapene legges inn i et nytt morselskap. All virksomhet vil bli underlagt det nye morselskapet. Den operative driften vil bli videreført i YC Rør og Amundrud VVS som datterselskaper, og med dagens avdelinger.

Dagens merkevarer og kjedetilknyting i hhv. Comfort og Bademiljø vil også bli ført videre. Partene tar sikte på å inngå transaksjonsavtale 3. kvartal i 2022, og gjennomføre transaksjonen inneværende år. 

Saken fortsetter under bildet:

Arnstein Amundrud og Kjell Amundrud_Amundrud VVS AS-1.jpg
Bilde: Arnstein Amundrud og Kjell Amundrud Amundrud VVS AS

- YC Rør og Amundrud er to tradisjonsrike og solide selskaper, som både har vært konkurrenter og samarbeidspartnere over tid. Det er to likeverdige bedrifter, der begge har base på Elverum og med Innlandet som hovedmarked, og som nå planlegger å gå sammen. Bedriftene driver i dag en tilnærmet lik virksomhet innen VVS-tjenester og -produkter, og har samme type kunder, sier Atle Roaldstveit, en av eierne i YC Rør. 

- Begge selskaper har prestert bra over tid. Gjennom nye samarbeidsløsninger kan vi likevel få til enda mer. Til beste for eiere, ansatte, og våre kunder/samarbeidspartnere. Når bedriftene går bra, har vi samtidig «styringsfarten» til å velge løsninger, som vi sjøl tror på er de beste for framtida, sier Kjell Amundrud, daglig leder i Amundrud VVS. 

- Selskapenes eiere og ledelse har det siste halvåret arbeidet med grunnlaget for et tettere samarbeid, og vurdert potensialene og mulige løsninger. Vi har kommet såpass langt i prosessen, at vi er trygge på at vi vil komme i mål med en felles eierstruktur. YC Rør og Amundrud vurderer at vi kan oppnå mer gjennom et tettere og langsiktig samarbeid, enn å drive virksomhetene hver for seg som i dag. Gjennom å samordne strukturen, organiseringen og virksomhetene inn i en ny «helhet», vil vi bli sterkere og mer solide, sier Knut Sveen, styreleder YC Rør.