Comfort Fiskarstrand er en av butikkene i Comfort-Kjeden som er med i piloten som tar i bruk elektroniske prisetiketter. 

- Når kundene selv kan sjekke prisene på nett, blir det ekstra viktig at vi er nøye med å kontrollere og følge opp prisene i butikk. Hvis prisetiketten er feil, må vi skrive ut ny. Dette krever tid og ressurser, sier Siv Urke, butikksjef hos Comfort Fiskarstrand.

Vi er derfor utrolig glade for at VVS Norge velger å investere i digitale prisetiketter. Dette vil effektivisere butikkdriften for mange medlemmer, sier hun 

Elektroniske prisetiketter har i flere år vært vanlig i en del andre bransjer som elektro og dagligvare, men ikke i VVS-bransjen. 

- Digitalisering står sentralt i våre handlingsplaner, vi jobber derfor kontinuerlig med å finne områder hvor digitalisering kan bidra med å forenkle og effektivisere hverdagen til den enkelte medlemsbedrift. Elektroniske prisetiketter er et av områdene vi har valgt å ta tak i, sier IT-sjef i VVS Norge, Geir Ellingsen, som har hatt ansvaret for å lede prosjektet i samarbeid med leverandøren Breece. 

 - Vi har i første omgang valgt å pilotere på digitale prisetiketter på hylleforkanter. Videre plan er pilotering av større etiketter for utstilling og informasjonsskjermer. Prisetikettene kan programmeres til å vise ulik informasjon, men dette stiller store krav til varedatabasen. Derfor vil dette etiketter kreve litt mer tid, sier Ellingsen. 

 Systemet for digitale prisetikketter er integrert mot Cordel og sikrer at varene har samme pris i butikken som på nett. - Hvis det er en sentral kampanje i kjeden vil prisen i butikk endres automatisk uten at jeg trenger å bruke tid på dette. Dersom vi ønsker å endre prisen på en vare, gjør vi dette selv i systemet. Pris på nett og butikk vil da endres automatisk, noe som er veldig tidsbesparende og praktisk, sier Urke.

I tillegg til Comfort Fiskarstrand, har Comfort Askøy også vært en av pilotbutikkene. Piloteringen har vært veldig vellykket, og løsningen er nå klar for flere brukere. 

- Digitale prisetiketter bidrar ikke bare til at priser kan endres raskt og enkelt, men også til mer nøyaktighet på prisetikettene. Samtidig bidrar det til å frigjøre personalet til andre oppgaver som å yte kundeservice og forbedre kundeopplevelse. Vi gleder oss derfor til å rulle ut løsningen til medlemmer i både Comfort-Kjeden og Bademiljøkjeden, sier Ellingsen.