Over 90 prosent av utdanningstilbudet til VVS Norge Akademiet gjennomføres nå digitalt. Det gjør det enklere og mer effektivt for deltakerne å utvikle sin kompetanse.

Tidligere i år ble VVS Norge Akademiet lansert for og med kjedene Bademiljø og Comfort. Et bredt tilbud av digitale kurs var planlagt, og covid-19 har satt fart på utviklingen av det digitale tilbudet.

- En kontinuerlig utvikling av kunnskap og kompetansen hos medarbeidere er et av de viktigste tiltakene for langsiktig vekst og lønnsomhet i rørbransjen. Dette var et behov begge kjedene opplevde, og det var ønskelig med et opplegg sentralstyrt og kvalitetssikret opplegg, sier Lyna Tran, direktør for strategi og forretningsutvikling.

Tran har vært ansvarlig for utvikling og etableringen av VVS Norge Akademiet.  Prosjektet ble startet opp rett i forkant av Covid19-utbruddet i mars. Dette skapte naturligvis utfordringer for gjennomføringen av fysisk kurs, men satt samtidig fart i planen om utviklingen av et digitalt utdanningstilbud.

- Sammen med våre samarbeidspartnere innen kompetanseutvikling har vi jobbet på spreng for å få på plass digitale kurs av høy kvalitet. Mange av utdanningsprogrammene er lagt opp som e-læring, mens andre er basert på live undervisning gjennom digitale møtearenaer, sier Sjur Kjos Sørensen, som vil lede VVS Norge Akademiet fremover.

Den store gevinsten ved digital læring ligger i at kursdeltakere kan øke sitt kunnskapsnivå uten å måtte forflytte seg til et fysisk kurslokale.

- Kursene som er lagt opp som e-læring kan gjennomføre når på dagen kursdeltakerne selv ønsker. Det er dette som er unikt med digital læring, og vi har allerede fått mange gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer som opplever fleksibiliteten som tidsbesparende og økonomisk effektivt, sier Kjos Sørensen.

Over 90 prosent av utdanningstilbudet i VVS Norge Akademiet gjennomføres nå digitalt, og inkluderer alt fra våtromssertifisering til avtalerett og HMS.  I tillegg til å utvikle digitale kurs og utdanningsløp sammen med samarbeidspartnere, satser VVS Norge også på egenutviklede e-læringsmoduler som distribueres gjennom læringsplattformen Motimate.

- Vår ambisjon er å tilby den beste utdanningen til våre medlemmer. Utdanningen vi tilbyr skal være relevant og ha en høy faglig kvalitet. Derfor jobber vi tett med medlemmene om videreutvikling av VVS Norge Akademiet, og det er flere nye spennende fagområder som står på planen for lansering i 2021. Vi sikter høyt. Våre medlemmer i Bademiljø og Comfort skal bli best innenfor deres satsingsområder, og det skal VVS Norge Akademiet legge til rette for, sier Kjos Sørensen.