Det var vekst i alle deler av landet, men særlig bidro Østlandet og Midt-Norge til at VVS Norges medlemsbedrifter fortsatte økningen i innkjøp fra hovedgrossisten Brødrene Dahl i 2020. I 2019 stoppet telleren på like under milliarden, men med en organisk vekst på ti prosent ble denne magiske milepælen passert.

- Jeg er imponert over hvordan våre medlemsbedrifter sammen med Brødrene Dahl raskt tilpasset seg et krevende år. Da vi ved etableringen av VVS Norge valgte en hovedsamarbeidspartner handlet det om å gi bedre innkjøpsbetingelser, bedre struktur og mer effektive prosesser for våre medlemsbedrifter i Bademiljø og Comfort. Dette fikk vi virkelig igjen for i et år som krevde mye av mange, sier Thorbjørn Theie, administrerende direktør i VVS Norge.

Medlemsbedriftene i VVS Norge får gjennom avtalen med Brødrene Dahl tilgang til et grunnsortiment med gode betingelser, og samtidig anledning til å benytte andre leverandører for å tilpasse sortimentet ytterligere til den lokale etterspørselen.

- Den kraftige veksten gjennom fjoråret skyldes engasjerte og lojale medlemsbedrifter. Vi ser at det særlig er prosjektmarkedet som driver veksten som følge av mange store prosjekter i 2020. Også privatmarkedet har en god vekst etter at oppussingsboomen slo ned hos nordmenn på vårparten, sier Theie.

Inn i 2021 er VVS Norge spent på hvordan markedet vil utvikle seg.

- På samme måte som 2020 var preget av mye usikkerhet, vil dette også gjelder for 2021. Likevel er vi opptatt å tørre og sette høye mål og vi har ambisjoner om enda sterkere  vekst i 2021. Vi gleder oss til å iverksette våre planer sammen med medlemsbedriftene og samarbeidspartnerne.