- VVS-bransjen blir stadig mer kompleks, og kravene til både planlegging og utførelse øker på mange områder. De av våre medlemsbedrifter i Comfort og Bademiljø som ofte er involvert i store og komplekse prosjekter landet rundt, melder om et økende behov for bistand på tekniske rådgivertjenester som eksempelvis BIM-prosjektering og tekniske beregninger. Dette behovet er vi opptatt av å levere på, sier Vidar Skoglund, driftsdirektør i VVS Norge.

Etter å ha vurdert ulike alternativer og samarbeidspartnere i tett dialog med styret i VVS Norge, falt valget ned på DHJ (Dagfinn H. Jørgensen AS), som er et rådgivende ingeniørfirma innen VVS-faget. Firmaet ble etablert i 1981 og eies og drives av Ketil Jørgensen fra hovedkontoret på Lysaker. Den strukturelle løsningen på partnerskapet blir at VVS Norge kjøper 34 prosent av aksjene i DHJ, og der oppgjøret skjer delvis i VVS Norge-aksjer.

- Vi er veldig fornøyde med å finne en partner som har totalkompetanse innenfor VVS-området, samt inneklima og energiforvaltning. Partnerskapet og eierformen sikrer at vi har felles intensjon og målsetting om å levere en løsning som skaper merverdi for våre medlemsbedrifter, sier Skoglund.

Da omfanget ble undersøkt i 2019, svarte seks av ti medlemsbedrifter i VVS Norge at de kjøper tekniske tjenester eksternt, og dette beløper seg til 55-60 millioner kroner årlig.

- Mange av våre medlemsbedrifter har etterspurt nettopp et slikt konkurransedyktig tilbud internt i kjeden. Det vil gjøre oss bedre og mer lønnsomme.

Foruten kompetansen fra VVS-området, har DHJ bred kompetanse innen ventilasjonssystemer, automatikkanlegg, miljøanalyse og VA. Eksempelvis prosjektering og oppfølging av offentlige renseanlegg, spillvannsanlegg og VA rammeplaner. I tillegg har de erfaring fra ulike deler av verdikjeden i et prosjekt, og fra oppdrag i privat og offentlig sektor for både små og store byggherrer. DHJ har tiltaksklasse 3 innenfor de fleste områder som er aktuelle for medlemmene i Comfort og Bademiljø.

- Vi har gjennom mange år bygget opp en betydelig kompetanse og erfaring innenfor VVS-bransjen. I partnerskapet med VVS Norge blir det spennende å arbeide med å knytte prosjekterende og utførende nærmere hverandre. Blant annet knyttet til valg av tekniske løsninger som sikrer et best mulig sluttprodukt for kunden. Målet er å bidra til at medlemsbedriftene skal bygge mer energivennlig, mer effektivt og mer lønnsomt. Vi skal også jobbe med å sikre et kompetanseløft innen digitalisering og BIM som sikrer at medlemsbedriftene i VVS Norge ligger i forkant av utviklingen, sier Ketil Jørgensen, daglig leder i DHJ.

DHJ skal fortsette å drive kommersielt og vil som før tilby sine tjenester til hele markedet, men vil gradvis øke kapasiteten inn mot VVS-bransjen etter hvert som behovet øker. DHJ har i 2020 hatt en betydelig økning av antall ansatte og er rustet for å imøtekomme etterspørselen blant medlemsbedriftene og markedet.