De nye og strengere smittevernstiltakene i totalt 25 kommuner rammer mange av VVS Norges medlemsbedrifter.

VVS Norge snudde seg raskt rundt da helsemyndighetene innførte de strengeste tiltakene siden mars 2020 for ti kommuner i Oslo-regionen lørdag. Dette ble ytterligere innskjerpet søndag kveld for 15 nye kommuner.

- Krise- og beredskapsarbeidet ble igjen satt inn for fullt. Vi har et antall medlemsbedrifter som er berørt av denne nedstengningen, derfor måtte vi så fort som mulig prøve å forberede oss på hvordan vi skulle bidra med informasjon og støtte til bedriftene i disse kommunene. Vi jobber fortsatt på spreng med å få kontroll over mulige konsekvenser og er derfor tett i dialog med leverandører og samarbeidspartnere. Våre medlemsbedrifter vil bli løpende oppdatert, sier Thorbjørn Theie, administrerende direktør i VVS Norge, i en pressemelding.

Allerede lørdag var nettsider og sosiale medier oppdatert med informasjon om at Comfort- og Bademiljøbutikker i de berørte områdene holdes stengt, men både nettbutikken og håndverkertjenesten er fortsatt åpent.

- Dette er i henhold til de nye retningslinjene og tiltakene fra myndighetene. Vi er glade for at Regjeringen fortsatt holder håndverkertjenester åpne, men jobber nå med å undersøke hvordan bedriftene får kompensert for omsetningstapet ved å holde butikkene stengt, sier Theie.

Når det gjeldet bedrifter som jobber mot prosjektmarkedet, er håpet at nye og strengere tiltak ikke betyr at byggeaktiviteten reduseres vesentlig.

- Byggenæringen har gjennom hele pandemien helt fra nedstengingen i mars klart å holde hjulene i gang, men med et strengere smittevernsregime. Vi håper så klart at dette videreføres uten nedstenging, men følger tett med hva BNL konkluderer med.

Lederne for VVS Norges profilhus har gjennom helgen satt opp et kriseteam som skal følge opp medlemsbedriftene som er berørt.

- Gjennom 2020 har vi fått god erfaring med krisehåndtering, og tilpasset raskt arbeidssituasjonen og interne møter til digitale kanaler. Dette er også fordelen med å være medlem og medeier i VVS Norge. Vi har ressurser til å bistå våre medlemsbedrifter med både informasjon og annen type støtte under en krevende situasjon. Samtidig har vi sentralt investert i digitale verktøy som gir oss muligheten til å både jobbe og kommunisere digitalt, sier Lyna Tran, direktør for strategi og forretningsutvikling ansvarlig for krise og beredskap i VVS Norge.

- Det er ofte mange spørsmål når myndighetene innfører nye tiltak, og istedenfor at hver enkelt bedrift må finne ut av dette selv gjør vi dette sentralt i VVS Norge. Vi er nå opptatt av å ivareta smittevern og få bedre kontroll over hvilke økonomiske konsekvenser nedstengningen medfører, samtidig må vi også parallelt med dette forberede på både eskalering av nedstigningen, legger hun til.

Tallene for 2020 er ikke klare, men foreløpige tall indikerer at pandemien ikke har satt en stopper for veksten for VVS Norges rørleggerbedrifter.

- Vi tror derfor heller ikke at denne midlertidige nedstengningen vil påvirke resultatet i særlig grad for medlemsbedriftene. Som støtte til våre medlemsbedrifter og eiere, besluttet vi å redusere medlemsavgiften for deler av fjoråret, avslutter Thorbjørn Theie.