Det skriver VVS Norge i en pressemelding tirsdag.

- Jeg har ståltro på VVS Norge og dens fremtid, og jeg ser virkelig frem til å bidra aktivt i utviklingen gjennom styrearbeidet. Det er dyktige folk, gjennomføringskraft og en vinnerkultur som møter deg når du åpner døren til kontoret i Oslo. Og det er satt en strategi som er klar og tydelig for sine medlemmer. Blant annet gjør innkjøpsavdelingen en helt fantastisk jobb for å sikre betingelsene til medlemsbedriftene. I tillegg kommer VVS Norge til å fortsette å bidra med nye tjenester og et kompetanseløft for alle medlemmer, sier Lars Arne Kvarberg.

Kvarberg leder en av Innlandets største rørleggerbedrifter, som har opplevd kraftig vekst de siste årene – både organisk og gjennom oppkjøp. Tidligere har han uttalt seg om hvordan VVS Norge bidrar med langt mer enn samarbeid om markedsføring og innkjøp for hans egen bedrift.

- For tiden samarbeider vi blant annet med Bademiljø Ringside på oppdraget rundt Nye Idrettens Hus i Oslo – et samarbeid VVS Norge la til rette for. Medlemskapet har videre gitt oss en solid arena for å utveksle erfaringer med andre sammenlignbare bedrifter.

Det er ikke bare Kvarberg som verdsetter eierskapet i VVS Norge. Nylig gjennomførte selskapet en undersøkelse blant medlemsbedriftene, som bekrefter at medlemmene er fornøyde med leveransene frem til nå.

- Utgangspunktet er veldig bra, og denne årlige undersøkelsen gir oss samtidig gode og viktige tilbakemeldinger for å utvikle og forbedre tilbudet ytterligere, sier han.

I tillegg til samarbeid med innkjøp og støttefunksjoner, har VVS Norge vært aktiv i å tilby nye produkter og tjenester til medlemsbedriftene. Eksempelvis har etableringen av VVS Norge Akademiet vært en suksess, og HMSK-systemet som har fått navnet Dextro har også virkelig slått an.

Denne typen tjenesteutvikling er viktig for eierne. 84 prosent av medlemsbedriftene mener det er viktig at VVS Norge utvikler og tilbyr nye tjenester til medlemmene, og enda større andel sier det er viktig for deres bedrift at VVS Norge er fremoverlent og endringsvillig.

- Det er en tydelig bekreftelse på at den strategiske planen som er satt for selskapet er riktig, ikke minst er denne også en tydelig bestilling fra medlemmene om hvor viktig det er at fellesorganisasjonen fortsetter å være på hugget og bidra til å gjøre dem klar for fremtiden. VVS Norge er til for medlemsbedriftene, og en høy andel svarer også at strategien bidrar til vekst og lønnsomhet for deres bedrift, sier Kvarberg.

Tom Andersen er godt fornøyd med de tilbakemeldingene som har kommet frem gjennom medlemsundersøkelsen, samt med sammensetningen av det nye styret. Han takker samtidig Kenneth Skogsrud (Bademiljø Ringside), Lars Arne Kvalvik (Bademiljø Neteland) og Thormod Fyen (Comfort Storo) for deres innsats som styremedlemmer frem til nå.

- VVS Norge er i en veldig spennende utviklingsfase. Med den tilspissede konkurransen både på prosjekt og privatmarkedet, er det viktig at VVS Norge fremover legger planer for hvordan vi skal utvikle og posisjonere oss for fremtiden. Dette er et viktig arbeid som styret og administrasjonen i VVS Norge har igangsatt.

Det nye styret gjennomførte nå nylig en styresamling hvor nettopp dette var fokuset.

- Det var veldig godt å kunne gjennomføre et fysisk styremøte etter et år med kun digitale styremøter. Styret er meget fornøyd med de leveransene VVS Norge har levert frem til i dag og med de nye spennende planene som ligger for fremtiden har vi veldig stor tro på at VVS Norge kommer til å bli enda tydeligere aktør i fremtiden, sier Andersen til slutt i pressemeldingen.