Med en ambisjon om i fellesskap å utvikle landets beste kvalitetssikringssystem for rørleggere, kjøper VVS Norge seg inn i rørleggerkjeden VB sin KS-løsning VB Smart.

Det skriver partene i en felles pressemelding.

Gjennom året har VVS Norge hatt samtaler med Varme & Bad (VB) om et samarbeid knyttet til kvalitetssikringssystemet VB Smart. Partene er nå enige om at VVS Norge inviteres inn på eiersiden for å tilby løsningen til side medlemsbedrifter på lik linje med VB. I den forbindelse endrer systemet navn fra VB Smart til B Smart («Be Smart»).

- For å stadig heve kvalitetsnivået i rørbransjen er det viktig med et solid og oppdatert KS-system. Det krever en kritisk masse av brukere og med VVS Norge på laget har vi et solid utgangspunkt for den videre utviklingen. Med B Smart holder vi fast på målet om å bidra til å sikre god plan, gjennomføring og etterarbeid i alle arbeidsprosesser, sier Øystein Kjellsen, daglig leder i VB, og legger til:

- Jeg ønsker å takke alle i VB-systemet som har bidratt i utviklingen av systemet og den strategiske reisen så langt. Brukergrupper, revisjonsforum, prosjektrevisjonsforum, medlemmer og eiere, styremedlemmer og ikke minst ansatte på VB ressurssenter har lagt ned mye tid og vist en ukuelig tro, sterkt pågangsmot og pinlig nøyaktighet. Dette har, sammen med prøving og feiling på veien, skapt et svært godt kvalitetssikringssystem, sier han.

B Smart har ambisjoner om å bli det mest komplette KS-systemet som er laget av og for rørleggere. Det inneholder informasjon som rutinebeskrivelser, sjekklister, avvikshåndtering, personalhåndbok. Systemet er integrert med Cordel slik at man overfører jobber til utførende rørlegger med tilhørende sjekklister og rutinebeskrivelser. Timer og materiell føres rett i KS-systemet der bilder og dokumentasjon kobles sammen.

For VVS Norge var initiativet utløst fra et behov hos medlemsbedriftene. I en undersøkelse i 2019 utrykte et stort antall medlemmer i Comfort og Bademiljø en misnøye med eksisterende kvalitetssikringssystemer. Mange hadde testet flere ulike systemer, men uten å finne et komplett system.

- Vår ambisjon er å være rørleggerens førstevalg og vi lytter til våre medlemsbedrifter for å forstå hvor skoen trykker. Styret besluttet å få på plass en god KS-løsning, og vi har sammen med et utvalg medlemsbedrifter gjort oss kjent med en rekke ulike løsninger det siste året. Vi er veldig fornøyde med at vi sammen med VB er enige om å utvikle det beste KS-systemet for norske rørleggere, sier Thorbjørn Theie, administrerende direktør i VVS Norge.

Systemet vil nå tilpasses VVS Norge og så snart dette er klart, vil de første medlemmene i VVS Norge få anledning til å koble seg på. Ambisjonen er at dette vil skje før jul.