VVS Eksperten går inn i sommerferien 2021 med en samlet medlemsportefølje på rundt 450 medlemmer. Hittil i år har de fått 50 nye medlemmer, og legger man til de nye konseptene Rørlegger på hjul og VA Eksperten kjeden har lansert i løpet av året, er de nå totalt nærmere 500 medlemsbedrifter. - Vi er svært fornøyd med utviklingen og responsen blant rørleggerbedriftene der ute, sier en entusiastisk Kai Johnsen i VVS Eksperten.

Pågangen av nye medlemmer fører også til rekordomsetning, og kjeden omsetter nå for over fire milliarder inkludert alle de tre konseptene som de nå kan tilby markedet.
VVS Eksperten hadde en omsetningsøkning på rundt 20 prosent i «koronaåret» 2020, og oppgangen har bare fortsatt i 2021, opplyser daglig leder Kai Johnsen.
– Vår filosofi er at vi skal gjøre hverdagen enklere og mer lønnsom for våre medlemmer. Årsaken til at vi har lykkes bra, er at vi har et tilpasset kjedekonsept som passer rørleggerbedriftene meget godt. Konseptene våre bygger på stor frihet, og vi tvinger ikke medlemsbedriftene til å være med på noe de ikke vil. Jeg vil si at våre medlemmer er allsidige og dyktige håndverksbedrifter, som i aller høyeste grad med på å videreutvikle kjeden vår, sier Johnsen.

Han mener at god synlighet, nøktern kjededrift, dyktige medarbeidere på kjedekontoret, og ikke minst det gode samarbeidet de har med grossister, leverandører og andre samarbeidspartnere, er årsaken til at ting går bra for VVS Eksperten.
- Vi merker jo at vi blir mer attraktive i markedet når vi kommer opp i den størrelsen vi nå er. Men vi skal fortsatt være ydmyke å spille på lag med alle som har lyst til å samarbeide med oss, sier Johnsen.

Effektivt kjedekontor
I dag har VVS Eksperten fem ansatte på kjedekontoret. I løpet av 2021 har de ansatt Geir Rune Bøkeid og Olav Råken som henholdsvis medlems- og avtaleansvarlig.
– Vår organisasjon har blitt styrket gjennom dette året, noe som har vært helt nødvendig for å kunne opprettholde servicenivået ovenfor medlemsbedriftene og våre samarbeidspartnere. Ser man på antall medlemmer vi har, kontra antall ansatte på kjedekontoret, er vi fortsatt en svært effektiv organisasjon. Alle på kjedekontoret gjør en fantastisk jobb, og det hadde ikke vært mulig å drifte en kjede som VVS Eksperten uten de dyktige medarbeiderne vi har.

VA Eksperten og Rørlegger på hjul
Tidligere i år lanserte VVS Eksperten det nye kjedekonseptet Rørlegger på hjul. En helt ny rørleggerkjede som er beregnet for små og mellomstore rørleggerbedrifter uten medlemskostnad, og for ikke så lang tid tilbake lanserte de VA Eksperten som blir det tredje konseptet under VVS Eksperten.
- Bakgrunnen for opprettelsen av disse nye kjedene er at vi ønsker å gi et tilbud til små og mellomstore rørlegger- og VA bedrifter. Dette er konsepter som det ikke koster noe å være medlemmer av. Bakgrunnen for opprettelsen av VA Eksperten som er helt nytt for oss, er at mange av VVS Ekspertens medlemmer jobber innenfor vann- og avløpssektoren, som vil bli styrket ytterligere med medlemskap i en kjede som har dette segmentet som hovedfokus, sier Johnsen.

Håper på fysiske møter
Johnsen legger ikke skjul på at 2020 var et trist år ved at det knapt har vært mulig å omgås. Samtidig er han svært fornøyd med hvordan de har klart å manøvrere seg i den uforutsigbare tiden, gjennom smittevernstiltak og hurtig omstilling til å ta i bruk digitale kanaler for å dele informasjon.

– Men nå håper vi at vi snart kan reise å besøke våre medlemsbedrifter igjen. Det ser vi alle frem til. Vi har planlagt både årsmøte og messe i november i år, og målet er å kunne gjennomføre det som tidligere år. Vi krysser fingrene for at det skal være mulig, og at det blir en stor happening for alle medlemmer, leverandører og andre samarbeidspartnere, sier en svært godt fornøyd Kai Johnsen til VVSForum