VA Eksperten AS er registrert, med Kai Johnsen som daglig leder og VVS Eksperten på eiersiden. Dermed er landets første VA-kjede et faktum.

Bakgrunnen for opprettelsen er at mange av VVS Ekspertens medlemmer jobber innenfor vann- og avløpssektoren, som vil bli styrket ytterligere med medlemskap i en kjede som har dette segmentet som hovedfokus, forteller han.

- Men her er alle små- og mellomstore bedrifter velkomne. Dette vil gagne alle, det være seg et foretak med én ansatt og en gravemaskin eller en bedrift med flere ansatte. Og det koster ingen ting å være med. I likhet med konseptet «Rørlegger på hjul», skal dette bare gi gode fordeler. Vår tanke er et rørleggeren må ta tilbake deler av VA-markedet, og vi ønsker å bidra med kompetanse og kunnskap til at det skal medlemmene av VA-Eksperten få til. Forholdene ligger egentlig veldig til rette for det, mange leverandører har gode tekniske og funksjonelle løsninger som er til stor hjelp i dette arbeidet, understreker Johnsen.

Enklere hverdag
Ved å være med i fellesskapet, får medlemmene ta del i innkjøpsavtaler, markedsføring, kursing osv., som i sum både skal inspirere, heve kompetansen og øke lønnsomheten til den enkelte bedriften.

- Det er mange som driver for seg selv og må forhandle på egenhånd og som bruker mye tid på administrasjon og logistikk. Vi skal rett og slett gjøre hverdagen enklere og mer lønnsom, fastslår han.

- Og jo større volum vi har i sum, desto bedre forhandlermakt får vi, som igjen kommer hele «familien» til gode.

Johnsen har allerede fått god respons fra de som er kjent med nyvinningen, og han har stor tro på at de vil vokse raskt i løpet av 2021.

- Tanken er å skape en identitet for bedrifter som ønsker å satse i dette segmentet. Men samtidig er jeg naturlig nok spent på hvilken retning det tar, som jo medlemmene skal være med å påvirke. Her skal vi legge stein på stein, og sammen skal vi bygge noe verdifullt - slik vi har gjort det med VVS Eksperten.

Synliggjøre mulighetene
Han er ikke i tvil om at denne satsingen og synliggjøringen av VA også vil bidra til at mange rørleggere ser at det ligger et stort potensial også utenfor byggets vegger.

- Det gir jo flere bein å stå på. Og om det skorter eksempelvis på kompetanse, kan de få det gjennom et gratis medlemskap i VA Eksperten.