Det skriver VVP i en pressemelding.

Det nye styret i VVP ser da ut som følger:
Petter Vang, Uponor, ble valgt som ny styreleder for 2 år.
Sigmund Aanstad, Piplife ble gjenvalgt for 2 nye år.
Resten av styret Robert Torp Halvorsen, Scala Bad og Per Ivar Søfteland, GPA Flowsystem var ikke på valg og fortsetter i styret.
Ny inn i styret er Helene Haugen, Tapwell.

- Jeg er ydmyk og glad for å ha blitt valgt inn i styret i VVP, sier Helene Haugen i Tapwell.

Haugen ser frem mot å bidra til organisasjonens videre utvikling. 
- VVP har lenge hatt en vesentlig rolle i arbeidet mot en sterkere og mer fremtidsrettet VA- og VVS-bransje. Jeg er opptatt av å jobbe for gode løsninger som styrker bransjens totale konkurransekraft. For å få til dette må den interne konkurransen bevares, samtidig som vi samarbeider om løsninger som legger til rette for effektivisering gjennom blant annet standardisering og felles plattformer. Jeg gleder meg til å ta del i styret og bistå foreningen videre i dette arbeidet.

– Vi har et meget godt sammensatt styre, med en bred representasjon fra leverandører innen VA, teknisk VVS og synlig VVS. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med styret og ledelsen i viktige saker framover, sier Terje Røising, daglig leder i VVP.

VA og VVS produsentene VVP er en organisasjon med historie tilbake til 1999, og man mener det fortsatt er potensial til å samle en større andel av aktørene i bransjen, og har rekruttering som en av sine viktigste saker.

– Vi representerer allerede betydelig andel av omsetningen i bransjen. Likevel vil hvert nytt medlem gjøre VVP sterkere, og styrker dermed både sin egen og fellesskapets rolle i verdikjeden, avslutter Røising i pressemeldingen.