- Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og forbeholdt VKE medlemsbedrifter. Senest tre uker før årsmøtet sender vi saksdokumentene til medlemmene. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være kommet til styret innen 1. april, skriver VKE videre.

- Lenke til årsmøtet i Microsoft Teams blir sendt ut til påmeldte medlemmer i god tid. Frist for påmelding til Årsmøtet er 15. april. Meld deg på her.