– Norgesmodellen har gitt oss mange seriøse aktører i bransjen, men den er ikke tilstrekkelig for å sikre et seriøst næringsliv. Det er oppdragsgivernes valg av leverandører, som avgjør det, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen.

Seriøsitet i arbeidslivet dreier seg om lønns- og arbeidsvilkår, men også om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, svart arbeid, hvitvasking, stråselskaper og i ytterste konsekvens menneskehandel. Seriøsitet handler også om etisk handel, og det å ha respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden utenfor Norge.

Nikolaisen setter opp noen enkle huskeregler som alle innkjøpere bør forholde seg til:

Vit hvem du avtaler med: Kontroller at virksomheten er registrert i offentlige registre mv.
Vit hvem som utfører arbeidet: Er det samsvar mellom det som står i kontrakten og det som faktisk skjer der arbeidet utføres?
Vit hvem du betaler til: Kommer regningen fra det firmaet du skrev avtale med og er det virksomhetens kontonummer du betaler til?

Under Arendalsuka, nærmere bestemt onsdag den 17.august kl. 10.30, vil Harald Vaagaasar Nikolaisen drøfte Norgesmodellen med andre aktører i bransjen.

Arrangementet skjer i regi av Bygg Arena Arendal, som er et fellesskap med ledende nasjonale virksomheter og foreninger i norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring. Bygg Arena Arendal ønsker å skape oppmerksomhet og synlighet om næringens betydning for samfunn og verdiskapning. Sammenslutningen vil øke kunnskapen om næringens betydning og synliggjøre næringens potensial innen prioriterte fokusområder som klima og miljø, velferd, sosial bærekraft og jobbskaping. Bygg Arena Arendal støtter mangfoldet i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen og vil være et sted for alle.