- Vi mener det er svært viktig for vår bransje å få lovregulert rørleggeryrket slik at bedriften kan søke autorisasjonen for å drive rørleggervirksomhet.  I dag er det kun rørlegger-bransjen, ventilasjon- og kulde og varmepumpe-installatørene blant de tekniske fagene som ikke er en lovregulert bransje. Vi ønsker at alle tekniske fag skal være lovregulert, sier Oddgeir Tobiassen til VVSforum. 

 

Jobber målrettet

64-åringen er direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge, og har jobbet med denne saken over lang tid. Fram til 1997 var det i 118 kommuner krav om autorisasjon for å drive rørleggervirksomhet. Faglig leder i bedriften måtte ha mesterbrev.

Siden har det altså vært fritt fram å starte en rørleggerbedrift, og jobbe som rørlegger, unntaket har vært på søknadspliktige tiltak.

- Omfanget av VVS tekniske installasjoner i bygg er økende og kompleksitet og vanskelighetsgrad på installasjonene er store. En lovregulering av alle tekniske fag vil i større grad sikre at alle tekniske installasjoner utføres av kvalifiserte utøvere. Dette vil bidra til at installasjonene blir utført mer forsvarlig og redusere omfanget av byggskader, sier Tobiassen.

 

Rørleggermester hyller forslaget

Daglig leder i Mercur VVS, Helge Henriksen (59), har tilbragt over halve livet i rørbransjen, og har selv mesterbrev. Han er svært positiv til forslaget:

- Dette høres veldig fornuftig ut og er noe som burde vært på plass for lenge siden. Ved å stille strengere krav til rørlegger og faglig leder i en bedrift, håper jeg bransjen kan bli kvitt useriøse aktører. Jeg mener du bør minimum ha svennebrev og teknisk fagskole eller mesterbrev for å starte og drive en rørbedrift. Sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 og 2 er veldig enkelt å få og dessverre er det sånn at mange som holder på i vår bransje ikke er kvalifisert til å jobbe med rør. Det er egne selskap som tilbyr rørleggere med å få sentral godkjenning, og garanterer sine kunder at de vil få dette. Dessverre er det produksjon av  «riktige» dokumenter som da bidrar til at mange får sentral godkjenning, og som absolutt ikke har forutsetninger for denne godkjenningen, sier Helge Henriksen. 

Under Rørdagene 2022, som ble arrangert i regi av VVSforum andre uken i juni på Scandic Airport Hotel Gardermoen, holdt Tobiassen et innlegg om status for saken. Dagens overgangsordning utløper 1.7. 2023, og Tobiassen håper at en eventuell autorisasjon kan være på plass innen 2025.

- Vi ser på løsninger som omhandler minstekrav for å styre en rørleggerbedrift. Elektro-bransjen er svært lovregulert, så vi kan ikke legge oss på samme linje. Men en mellomting hadde kanskje vært en god ide. Vi vil komme med forslag, og diskutere dette ytterligere med bransjen, sier Oddgeir Tobiassen.