-Forventningene våre til deltakelse på VVS-dagene i år er at arrangementet vil styrke tilstedeværelsen vår i VVS-bransjen, skriver selskapet i en melding til VVSforum. Fremo er kjent for mange, kanskje mest for olje- og gassbrennere, transportpumper for olje og varmemateriell. Selskapet ønsker å vise VVS-bransjen at de i tillegg til dette også leverer en rekke andre aktuelle produkter. I løpet av messedagene vil Fremo komme med en oppdatert utgave av deres F-3 Biobrenner. I tillegg flere spennende nyheter fra ESBE i Sverige. Dette er blant annet reguleringsautomatikk man kan regulere via App, shuntgrupper osv. I tillegg til dette vil de vise frem andre viktige produkter fra sitt sortiment. Hovedområdet er varme og energi Fremo understreker at hovedområdet har alltid vært varme og energi. De leverer forskjellige typer varmeløsninger, enten de baserer seg på olje, gass, ved, sol, og nå elektro. De siste årene har de hatt fokus på forbrenning av biorelaterte fyringsoljer. Selskapet får stadig mange spørsmål vedrørende konvertering til biofyringsoljer, bruken av dette, samt lovverk. «Her mener vi det har vært svært mange uriktige påstander, hvor vi med glede vil oppdatere enhver besøkende som har spørsmål rundt bærekraftig oljefyring etter 2020», skriver Fremo til VVSforum. Viktig med alternative løsninger Fremo ser fortsatt på dette som et viktig tema i årene som kommer. Samtidig påpekes det viktigheten av å kunne tilby alternative løsninger, slik som bioolje, gass, elektrokjeler, vedkjeler og solvarme. Enten i samspill med hverandre, eller som individuelle anlegg. På spørsmål fra VVSforum om hvilke besøkende som er hovedfokus for Fremo i disse dagene svarer selskapet at deres hovedfokus og ønske er å oppnå en tettere kontakt direkte med fagpersonell innen VVS-bransjen. I dette ligger også å kunne informere om at installatører, rørleggere, konsulenter og prosjektledere og andre innenfor fagfeltet kan bestille varer direkte fra Fremo. Videre svarer Fremo at de vil vise frem alle de ulike produkter og løsninger de kan tilby, og således gi kunder og potensielle kunder et godt overblikk. «Vi gleder oss, og ønsker alle hjertelig velkommen innom vår stand i oktober! « skriver Fremo til VVSforum. Besøk oss på D02 - 28 og www.fremo.com