OSO har kontinuerlig jobbet med automasjon i over 40 år og er i dag en av landets mest robotiserte virksomheter. Den over 80 år gamle hjørnesteinsbedriften merker nå økt etterspørsel etter produkter tilpasset ulike varmepumper.

– Årets store nyhet er industritanker opp til 10.000 liter i rustfritt stål. Dette er en relativt liten nisje av produkter som tidligere var produsert i kobberforet stål. Tankene brukes blant annet i sykehus, fengsel, hoteller og i næringsmiddelindustrien. Fordelen med rustfritt stål er at tankene er billiger å produsere, lettere og har bedre holdbarhet, sier Ola Semb, KAM i OSO Hotwater.

Selskapet samarbeider tett med ledende aktører innen distribusjon, installasjon og service i VVS-bransjen. Produktene brukes frittstående eller som del av komplette varmesystemer i kombinasjon med luft/vann- og væske/vann-varmepumper, solfangere, fjernvarme, gass-kjeler og el-kjeler.

Leverer tanker til varmepumpeprodusenter

Selskapet har allerede flere beredere tilpasset varmepumper og gulvvarme, og satser også på OEM-markedet for varmepumpeprodusenter.

- Vi leverer innertanker til ulike produsenter og tanker på spesifikasjoner som passer til produsentens varmepumper. Det spesielle med det norske markedet er at vi har dobbeltmantlede beredere med coil for både varmepumpe med tappevannsprioritering og for tradisjonelle varmepumper. Dette er særnorske produkter som bare brukes her, sier Semb.

Selskapet leverer i tillegg en rekke varianter med ulikt volum, effekt, samt forskjellige størrelser og plassering på coilene, også til eksportmarkedene.

- Løsningene gir full fleksibilitet med tanke på valg av energikilde. I tillegg har vi et bredt spekter av akkumulatortanker som brukes i varmepumpeanlegg til forvarme av kaldtvann, både med og uten spisslast. Vi har hele sortimentet fra 100 til 1.000 liter innenfor dette segmentet, sier han.

Helautomatisert produksjon

Det 86 år gamle selskapet har etablert et av landets mest avansert produksjonsanlegg på Hokksund.

- Vi er stolte av å ha et av landets mest avanserte produksjonsmiljøer. Omfattende automasjon og bruk av avanserte roboter har gitt fabrikken internasjonal anerkjennelse. Dette er noe av årsaken til kontrakter med store varmepumpeprodusenter. Vi har et av landets mest avansert produksjonsmiljøer med høyest robottetthet per ansatt, sier Semb.

Selskapet opplever at markedet går mot en relativt høyere andel produkter for varmepumper.

- Den store trenden er at flere produkter rettes mot varmepumpesegmentet og mer miljøvennlige løsninger. Vi har blant annet tilpasset vanlig boligberedere ned til 120 liter som kan kobles på solfangere. I dag er det noen få produktserier som er definert som rene elektriske beredere, sier Andreas Larem, salgssjef i Norge.

Han forteller også om et marked preget av stadig strengere miljøkrav.

- Nå er vi klare for ERP-direktivet fase 2, som krever minimum C-rating for å selge produktene i EU, og har tilpasset produktene med solarstuss, IQ-termostat, vakumpaneler, og bedre isolasjon. Kravene blir strengere og vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen, avslutter Larem.