– Markedene for entreprenørbransjen har vist seg å komme godt gjennom covid-19-pandemien så langt. Ordreinngang, omsetning og lønnsomhet var stabil gjennom fjoråret og gir bransjen et godt grunnlag for aktiviteten fremover. Stabil aktivitet betyr gjerne også bedre tilgang på kompetanse og større forutsigbarhet enn i tider med store svingninger, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke ASA.

Hovedtrekkene for Skandinavia er flat til svakt positiv vekst, fra et allerede høyt aktivitetsnivå. I det norske entreprenørmarkedet anslår Veidekke vekst på 1 % i år og 2 % neste år. I det svenske markedet ventes nullvekst i år å snu til 2 % økning i 2022. I det danske markedet er det ventet 3 % vekst i 2022, etter nedgang anslått til 5 % i 2021.

Om markedet totalt er stabilt, er det betydelig bevegelse under overflaten, med tilhørende muligheter for entreprenørene:

Forventningen om at covid-19-pandemien ville svekke etterspørselen etter boliger ble grundig avkreftet i året som gikk. Boligmarkedet viser tvert om en svært positiv utvikling, og prognosen for 2021 er kraftig oppjustert, spesielt i Norge og Sverige. Det er ventet et godt tilsig av nye prosjekter og 5 % produksjonsvekst i 2022.

Anleggsmarkedet er ventet å vokse med 6 % i år og 3 % neste år. Den kraftige veksten i samferdsel ser ut til å fortsette, med flere større baneutbygginger i både Sverige og Norge og et godt veimarked. Også i sidemarkedet asfalt er utsiktene gode, med ventet vekst på 9 % i Norge i år, etter et meget svakt 2020.

De største utfordringene fremover kommer trolig i segmentet private yrkesbygg, der produksjonen er ventet å falle ut 2022. Med reiserestriksjoner og store deler av det skandinaviske arbeidslivet plassert på hjemmekontor, er det mindre etterspørsel etter både hoteller og kontorer, og det vil sannsynligvis ta tid før disse markedssegmentene finner fotfestet igjen.

I Norge trakk også kommunesektoren kraftig i bremsen i 2020, og nye igangsettelser stoppet opp. Kommunesektoren står for utbygging av blant annet skoler og omsorgsboliger og er derfor en stor og svært viktig kunde for entreprenørnæringen.