- De er også villig til å sette av mer tid til lærlingene enn det vi kan forvente. Utover det obligatoriske som halvårssamtaler, kurs o.l, så kan det også nevnes at lærlingeansvarlig i bedriften og fagkonsulent i opplæringskontoret besøker lærlingene ute på byggeplassene hvor de jobber, dette gjør at lærlingene blir sett og forhåpentligvis også føler seg sett. Det gjør også at vi får en bedre forståelse for lærlingens hverdag. Hvis det oppstår utfordringer i læretiden, opplever vi at VEAS gjør det de kan for at lærlingene skal lykkes. Vi opplever derfor at VEAS Rør tar et samfunnsansvar på flere nivåer", skriver leder for Opplæringskontoret for rørleggerfaget i Viken (OB Viken), Nicolai Reiersrud.

VEAS Rør AS holder til i Drammen og har 40 utførende ansatte inkludert lærlinger.

– Alle er veldig likestilte her

– Læretiden har vært veldig fin. Jeg har blitt godt ivaretatt og de har fulgt med på at lærlingene har fått gjort det vi skal gjennom, sier Mads Hoen, som 5. april besto svenneprøven sin.

Nå blir han værende i bedriften som ferdig rørlegger.

– Arbeidsmiljøet her er veldig bra og alle er veldig likestilte her. Ute på anleggsprosjekter blir vi en veldig fin gjeng, og har det veldig sosialt og tar vare på hverandre. Akkurat det savner jeg litt når jeg er på serviceoppdrag. Men det er også veldig bra på service – her er det også flinke folk, og man får hjelp til det man lurer på. Er det noe, så er det bare å ringe.

Kompetanse og utvikling – hele arbeidslivet

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig å bli nominert. Det er fint å få en bekreftelse på at vi gjør så godt vi kan og forsøker å ta vare på lærlingene våre og bidra til rekruttering til bransjen, så dette er veldig, veldig fint, sier daglig leder Joakim Johannessen i VEAS Rør AS.

De siste tre årene har det blitt avlagt 9 svenneprøver i bedriften, hvorav 8 besto på første forsøk.  En av lærlingene strøk på første forsøk, men gikk opp igjen to måneder etter, og besto med glans.

– Det var nerver som slo inn der. Han var så opptatt av å gjøre alt riktig at han strøk på tid, han er i dag en veldig viktig del av firmaet og er allerede i gang med å utdanne seg videre seg videre. I tillegg til utdanning via læringsløpet har vi også 2 ferdige utdannede rørleggere som går Teknisk fagskole samt 1 som går mesterbrev pr nå.

Vi forsøker så godt vi kan å legge til rette for videreutdanning og det sier noe om VEAS' engasjement i å stadig utvikle kompetansen hos sine ansatte – lærlinger som ferdigutdannede.

Medmenneskelighet som verktøy

– Da vi valgte lærlingeansvarlig, var det å være et skikkelig medmenneske det viktigste kriteriet. For å få lærlinger, og spesielt unge mennesker, til å fungere må de føle trygghet generelt og trygghet i de situasjonene de blir satt i. Vi velger med omhu hvem som tar med seg lærlinger ut på oppdrag, og som både er gode på å lære bort faget og å få lærlingene til å føle seg trygge. Når man er trygg, blir terskelen for å stille spørsmål lav.

For å sikre bred variasjon i oppgaver, rullerer lærlingene gjennom VEAS' tre avdelinger, service, enebolig og prosjekt. Progresjonen følges gjennom ifag.

– Lærlingene må få varierte oppgaver og føle at oppgavene er viktige for fremdriften og prosjektet, så prosjektet blir litt deres. Jeg tror det også er den viktigste inkluderingsarenaen, sier Joakim.

I tillegg til den naturlige inkluderingen i arbeidshverdagen, er lærlingene med på kurs, bedriftsfotball og samlinger som sommerfester og julebord.

Inkludering og mangfold er generelt viktig for Drammens-bedriften, som har voksenlærlinger, lærlinger fra videregående skole, lærlinger med minoritetsbakgrunn og begge kjønn representert i staben.

Kilde: Rørentreprenørene Norge