– Vi er fortsatt på nivå med det nest beste året noensinne for luft-til-luft-varmepumper, poengterer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Det viser salgsstatistikk for tredje kvartal som ble presentert på et digitalt seminar onsdag. Salgstallene for årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode i fjor viser:
  • 10 % nedgang for luft-til-luft-varmepumper – det vil si salg på nivå med 2018.
  • 28 % nedgang for luft-til-vann-varmepumper – det vil si salg på nivå med 2016
  • 34 % nedgang for væske-til-vann-varmepumper ¬– det vil si salg på nivå med 2015
Totalt sett gikk salget ned 11 % sammenlignet med rekordåret 2019. – Luft-til-luft-varmepumper er fortsatt et sterkt marked, poengterer Hagemoen, og legger til at nedgangen er i tråd med de forventningene Prognosesenteret presenterte i fjor. Og det til tross for lave strømpriser, en mild vinter – og koronaviruset. Antall solgte luft-til-luft-varmepumper til og med tredje kvartal. Tall fra Prognosesenteret. Hjemmesommer – Mange ferierte i Norge, men veldig mange brukte også sommeren på å pusse opp, opplyser senior makroøkonom David Lund i Prognosesenteret. Byggevarehusene har hatt rekordvekst. Historisk lave renter ga mange nordmenn bedre økonomisk kjøpekraft, og samtidig betød restriksjoner at det var færre ting å bruke penger på. – Et usikkerhetsmoment er om vi har fått en forskyvning i salget av luft-til-luft-varmepumper, ved at folk bytter ut varmepumpe tidligere enn de normalt ville ha gjort. Det vet vi ikke, sier Hagemoen. Luft-vann og væske-vann Luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper fortsetter nedgangen. – Vanlig er husholdningene tilbakeholdne med å gjøre store investeringer i krisetider, poengterer Lund. Utskifting av oljefyr har vært en driver for økt salg av disse varmepumpene de siste årene. – Vi vet at det fortsatt er oljefyrer som skal skiftes ut de neste årene, men ikke hvor mange. Erstatningsmarkedet blir større, og det er et potensial for å erstatte elkjeler i relativt nye bygg med vannbåren varme, sier Hagemoen. Høyere strømpris og bedre Enova-støtte vil være positivt. – Vi har jobbet for dobbel Enova-støtte, og skal gå i dialog med Enova framover, understreker Hagemoen. I tillegg jobber foreningen med å påvirke utformingen av byggteknisk forskrift.
Antall solgte luft-til- vann- og væske-til-vann-varmepumper til og med tredje kvartal 2020. Tall fra Prognosesenteret. 
Stabilt på sikt Lund fastslår at utsiktene for norsk økonomi er vesentlig bedre enn i april-mai. På sikt forventer Prognosesenteret et totalmarked på mellom 100 000 og 110 000 solgte enheter årlig. – Det er et forholdsvis høyt nivå; det har vært mange år med ganske sterk vekst. Vi venter ikke noe videre vekst fra nivået i dag, sier Lund. Boligmarkedet har gjort det bedre enn fryktet de siste månedene. – En gledelig ting for varmepumper er at antall transaksjoner i bruktboligmarkedet er høyere i 2020 enn 2019.  Det er når man flytter at man ofte gjør større investeringer i bolig, spesielt eldre eneboliger. Dette vil være en viktig driver for varmepumpemarkedet både i år og neste år, poengterer Lund.