Forklaringen er enkel. Grunnen til at vi i det hele tatt trenger å tilføre varme, er fordi huset lekker, både gjennom varm luft som slipper ut og stråling gjennom tak og vegger. Og det må lekke, alle hus må ventileres. Men helst bør det gjøres kontrollert.

Ventilasjon med varmegjenvinning kan oppnå 85 % energigjenvinning. Med andre ord overføres 85 % av energien fra den brukte luften som ventileres ut, til den friske og kalde luften som tilføres. Energien bevares, og behovet for å tilføre ny varme reduseres dermed dramatisk. (I tillegg blir luften kontinuerlig renset gjennom filtre, samtidig som fuktighet fjernes effektivt.)

Det koster faktisk bare 60 Watt å drive viftene i et ventilasjonsaggregat for en typisk bolig, men energien som gjenvinnes kan være opp til 2500 W. Det gir en virkningsgrad på over 40, altså mer enn ti ganger mer effektivt enn en luft-til-luft-varmepumpe hvis man skulle gjøre den sammenligningen. Og enda mer når det er kaldt og varmepumpene mister litt av sin effekt. (Varmeveksleren inneholder heller ingen miljøskadelige gasser.)

Norge er ledende i verden innen ventilasjon med varmegjenvinning, og løsningene vi bruker er godt tilpasset det kalde og fuktige nordiske klimaet. Så la ventilasjonen kjøre nå som det er kaldt. Det er noe av det mest energismarte du kan gjøre. 

Men balansert ventilasjon med varmegjenvinner tilfører lite ny varme – den bevarer bare den som er der. La ventilasjonen jobbe for fullt og tilfør tilleggsvarmen på en miljøvennlig måte, for eksempel med hjelp av en varmepumpe. Ja takk, begge deler. 

Kombinasjonen er suprest.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning vurderes som et smart grep for å energieffektivisere norske boliger og kan få støtte fra Enova.

Les mer om støtteordningene til balansert ventilasjon.