Med en COP-verdi opp til 3,8 (iht. EN 14511) blir det mulig å oppnå meget høye årsarbeidstall, og dermed en merkbar redusering av driftsutgiftene.

Den permanente overvåkingen med det nye RCD-systemet (Refrigerant Cycle Diagnostic-system) sørger kontinuerlig for at ytelsen er tilpasset behovet, og dermed for en optimal drift. Dette betyr at det ikke er nødvendig med å tilleggs installere buffertanker- og eller vekslersystem for å sirkulere et visst vannvolum i varmeanlegget, og dermed blir investeringskostnadene totalt redusert.

God driftsutnyttelse
Alt etter modell leveres Vitocal 300-A komplett med alt utstyr. Det vil si at varmekretspumpe, ekspansjonsbeholder og sikkerhetsutstyr allerede er montert på fabrikken. Vitocal 300-A kan leveres både som utendørs og innendørs montering. 

Varmepumpen er meget lydsvak. Det sikres av bl.a av en turtallsregulert radialventilator.
Den nye menystyrte varmepumpereguleringen type WPR 300 i serien Vitocal 300-G gir også muligheter for fjernovervåking og fjernbetjening med Vitocom 100.

Varmepumpen blir å se hos Parat Varme på STAND NR. D01-45 PÅ VVS-DAGENE 2008.