- Vi beklager på det sterkeste at kravene ikke er innført her hos oss. Alle varmepumper som selges i Norge produseres av internasjonale selskaper og det skaper problemer når Norge ikke klarer å overholde EU-frister på dette området, sier daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Bård Baardsen til www.vvsforum.no.

Island er årsaken
Energimerkeforskriften for produkter var på høring i fjor høst og NVE gjennomgår høringsuttalelsene. I høringsdokumentet opplyser NVE at forskriftene skal gjelde fra 1. januarv2013, men dette har altså ikke latt seg gjøre.

Bakgrunnen for at Norge ikke følger EU-kravene er at NVE ikke kan la forskriftene tre i kraft før energimerkedirektivet II er innlemmet i EØS-avtalen. I motsetning til tidligere viser det seg at beslutningen om innlemmelse tar lenger tid enn antatt. Bakgrunnen er at Island har tatt et konstitusjonelt forbehold i medhold av EØS-avtalens artikkel 103.

Kan komme raskt
Som en praktisk følge av dette forplikter Norge seg til å overholde det gjeldende energimerkedirektiv I inntil energimerkedirektiv II tas inn i EØS-avtalen.
Nå har Island utspillet og inntil de har løftet sine forbehold blir det altså ingen endringer her i landet.

NVE på sin side kan ikke si noe om når eventuelle endringer kan komme, men understreker at de nye EU-reglene kan bli innført raskt. Meldingen vil bli gitt på NVEs hjemmeside og direkte til alle høringsinstanser.