Bratlie, som driver firmaet Norsk Byggekontroll AS i Follo, har siden oppstarten i 2015 gjennomført om lag 4000 uavhengige kontroller av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1. 

I 2013 kom det krav i Plan- og bygningsloven om innføring av uavhengig kontroll. Det ble stilt krav til kontroll av fuktsikring i våtrom for å sikre at disse var utført i henhold til prosjektering samt kontroll av rapport og KS-system knyttet til utført trykktest i henhold til krav i TEK17, NS-EN ISO 9972:2015
eller tilsvarende.

Tvunget til å bruke KS-systemer

Rune Bratlie opplever en positiv utvikling i bransjen; viljen til å dokumentere det som faktisk gjøres på våtrom er bedre enn noen gang. 
- Det har de siste årene vært et stort løft blant håndverkerne; det dokumenteres mer og bedre enn før. Prosjekteringen er bedre, det foreligger produktinformasjon og det dokumenteres underveis i form av bilder og sjekklister. Det har i min tid som kontrollør ikke blitt bygget så gode bad som det gjøres nå på nybygg. ROT-markedet er nok fortsatt så som så, sier Bratlie til vvsforum.no. 

- Håndverkerne er etter hvert blitt tvunget til å bruke et KS-system, og ofte velger de en digitalisert versjon. Det er flere grunner til dette, men det viktigste er nok at de ser at god og riktig dokumentasjon på prosjektering og utført arbeid gjør at en enklere unngår problemer og tvistesaker i etterkant, legger han til.  

Eget kontrollsystem

Bratlie er utdannet tømrer og har tatt videreutdanning via Teknisk Fagskole og UiS. Firmaet Norsk Byggekontroll har flere samarbeidspartnere, og utfører uavhengige kontroller i tiltaksklasse 1 & 2. De er landsdekkende. Firmaet har selv utarbeidet et eget digitalt kontrollsystem kalt Norsk Kontrollsystem. 

- Det finnes mange systemer for utførende som også delvis kan brukes av oss, men vi har ikke funnet noe som er godt nok tilpasset oss som kun gjennomfører kontroller. Derfor gjorde vi noe med det og utviklet vårt eget. Målet er å lansere det som et tilbud til andre som også driver med kontroller. Han tror ved dette at vi på sikt kan få lik utførelse på alle uavhengige kontroller, sier han. 

Mottar spekulative rapporter

Selv om Bratlie opplever en positiv utvikling på våtrom, er ikke alle rapportert som blir levert på utførte trykktester av like høy kvalitet. TEK17 §14-2 har ved gitte forutsetninger satt ett lekkasjetall på nye bygg til 0,6 luftlekkasjetall per time ved 50 Pa trykkforskjell. Det er dessverre åpnet for å benytte utstyr som ikke er i henhold til NS-EN ISO 9972:2015. Resultatet blir deretter.

- Her slurves det. Vi opplever ofte at papirene er fylt ut og levert med godkjente krav, men sannheten er vel at det med høy sannsynlighet ikke er blitt gjennomført en godkjent trykktest. Noen leverer rapporter som er spekulative mens andre har vi tatt på juks, det er selvfølgelig uheldig og dumt og de ødelegger kun tilliten til seg selv og bransjen. Mitt inntrykk er at mange ser på dette med trykktesting som noe som er unødvendig og bortkastet. 

- Så er det andre som ønsker at uavhengig kontrollør tar trykktesten for dem eller at vi skal være til stede når den gjennomføres. Det er en flott mentalitet. Uavhengig kontroll er såpass klart og enkelt beskrevet at det skal ikke være noe problem å utføre, sier Rune Bratlie i Norsk Byggekontroll AS.