Systemet sparer tid og gir mer handlingsrom og fleksibilitet.

Geberits SuperTube-teknologi gjør at avløpsvannet kanaliseres gjennom nedløpsrøret med en kontinuerlig luftsøyle. Den gjør det lettere for planleggere å designe et avløpssystem selv om sjaktstørrelsene er svært trange.

Systemet er egnet for bygninger med høyde på over 10 meter.

– Dette systemet er ideelt for et bredt spekter av byggeprosjekter. Den kan brukes i praktisk talt alle nybygde boligblokker og gir en rekke fordeler, sier Odd Skriden, produktsjef for tekniske produkter i Geberit.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: Tre rørdeler, én effekt: SuperTube-teknologi skaper en kontinuerlig luftsøyle i avløpsrøret. Systemet sparer både plass og installasjonstid.

- Med Silent-Pro BottomTurn-rørdelen trenger ikke et horisontalt rør et fall så lenge maksimal lengde er 6 meter. Dette gjør at romhøyder kan utnyttes fullt ut, og avløpsrøret kan monteres nært taket. De horisontale rørene uten fall muliggjør optimal plassutnyttelse. Systemet gir også mulighet for mindre skaft for nedløpsrørene, da forbudte tilkoblingssoner og bypass-rør ikke er nødvendig.I tillegg til plassgevinsten, er det en fleksibilitetsgevinst når planleggingen er fullført. Systemets høyere avløpskapasitet gjør det mulig å justere rørdimensjoner. Det gir større handlingsrom og en mer fleksibel bygningsdesign.

- Rørsystemet reduserer installasjonsarbeidet for bygningsavløp betydelig – bypass-rør er ikke lenger nødvendig. Montering av fall er heller ikke lenger nødvendig med horisontale rør på maksimalt 6 meter.  Installasjon av doble brannsikringstiltak koster også mer tid. Dette forenkler arbeidet for installatører, og utgjør en merkbar forskjell. Installasjonen er enklere og raskere, påpeker Skriden.

Geberit Silent-Pro SuperTube Carve grenrør får avløpsvannet til å rotere når det kommer inn i avløpsrøret, og skaper en ringstrøm med en luftsøyle i midten. Dette skjer fordi det er en bøyning innebygd i grenrøret, som leder vannet mot veggen til det vertikale røret. 

I serien finnes det også et bend rør som konverterer ringstrømmen fra avløpsrøret til en horisontal lagdelt strømning. Takket være en strømningsdeler og kanallignende konturer i bendet tar vannstrømmen ideelt sett farten fra avløpsrøret med seg. Dette gjør at avløpsvannet kan strømme horisontalt over en lengde på opptil seks meter uten fall.

- Den siste rørdelen, Geberit Silent-Pro SuperTube BackFlip bend gjør at når det horisontale røret går over til det vertikale nedløpsrøret, brukes Geberit Silent-Pro BackFlip. Smart styring av vannet bidrar til at den lagdelte strømmen til ringstrømmen i bendet, blir slik at det igjen dannes en luftsøyle i midten av det påfølgende nedløpsrøret, påpeker Skriden. 

Geberit Silent-Pro er i salg fra 1. april 2024.