Å styre og regulere temperaturen på romnivå er avgjørende for både komfort og energisparing. Termostat direkte på radiator er en smart og enkel løsning, mens trådløse, digitale løsninger er framtiden. Å måle energimengden til hver leietaker fra et fellesanlegg, gjør det mulig å fordele energiutgiftene mer rettferdig basert på faktisk forbruk.

- For en drøy uke siden ble Honeywells’ forretningsområde til hus og hjem skilt ut under navnet Residio. Endringen varsler en klar offensiv på produkter for både varmestyring og vannhygiene. Honeywell er pioneren innen varmestyring i hjem, og den første termostaten ble faktisk satt opp mens revolverkamper var vanlig ville Vesten. I dag fortsetter Resideo i frontlinjen med smarte løsninger innen varme- og kjøleregulering av rom. Mange systembyggere velger derfor nettopp Resideo-produkter til sine installasjonspakker, sier Roar Syvertsen, Snr Technical Support Specialist i Resideo.

Man med en app styre og bestemme grensene for temperaturen i hvert enkelt rom[/caption]

Trådløs temperaturstyring
Det siste innen temperaturstyring fra Resideo er å ta i bruk Wi-Fi til styring av temperaturen på romnivå. Systemet evohome har allerede vært på markedet i ti år, og er beregnet for både vannbåren varme og varmekabler. Systemet bruker trådløs kommunikasjon mellom komponentene. evohome består av temperaturfølere på vegg eller på radiator, en sentral som styres via app og selve reguleringsenhetene som også er trådløse, og som enten kan stå i den vannbårne varmesentralen, på en radiator eller i forbindelse med hver enkelt el-kurs.
- Via sentralen kan man med en app styre og bestemme grensene for temperaturen i hvert enkelt rom. Hvis man f.eks. skal på hytta eller er mye bortreist, kan man programmere når varmen skal slås på i hvilke rom, og hvilke temperaturer de forskjellige rom skal ha. Her er det virkelig penger å hente på energisparing, samtidig som man får full komfort for hver krone man bruker, man slipper å endre innstillinger etter vær og vind, forklarer Syvertsen.

Med ett trykk på appen kan man sette boligen i feriemodus, senke temperaturen inntil man gir beskjed om når den skal varmes opp til bruk.

Enkel å regulere inn
Et produkt som er både rimelig og effektivt er den nye Kombi-TRV fra Resideo. Ventilen er uavhengig av vanntrykket i varmekretsen, dermed blir innreguleringen svært enkel. Man stiller inn den ønskede vannmengden som radiatoren jobber best med og deretter vil den holde konstant vannmengde uten at radiatoren blir forstyrret av trykkendringer i systemet.
- Dette er et enkelt produkt som erstatter den tradisjonelle radiatorventilen. Kombi-TRV sparer folk for masse bry og unødvendige svingninger i temperatur, det er en billig løsning som brukes til både radiatorer og konvektorer av ulike typer. Kombi-TRV kan selvfølgelig styres fra evohome på samme måte som tradisjonelle radiatorventiler, forteller Syvertsen.

Saken fortsetter under bildet:

Via sentralen kan man styre og bestemme grensene for temperaturen i hvert enkelt rom.[/caption]

Måler for hver leietaker
Et område der Resideo opplever vekst er måling av varmemengde i vannbårne systemer. Her har man løsninger som gjør det mulig for driftspersonale å lese av energiforbruket i de ulike kursene som er tilkoblet et vannbårent system.
- Tenk deg et boligkompleks eller en forretningsgård der alle bruker vannbåren oppvarming på felles regning. Med måling av hvor mye energimengde som hver enkelt leietaker bruker får man et mer rettferdig system som dessuten inviterer til sparing, forklarer Syvertsen. Erfaringer fra leilighetsbygg har vist at med individuell regning på elektrisk oppvarming har det totale forbruket gått ned med opptil 20-30 %. Vi har i dag målere som gjør det mulig å spesifisere varme- og/eller kjøleforbruket på hver enkelt leietaker. Dette kan også gjøres på varmt tappevann med bruk av individuelle målere for hver leietager. Her er det mye å hente både for gårdeier og leietaker, forklarer Syvertsen.
- Resideo legger vekt på å tilby stor grad av service og levering av slitedeler til produktene. Vi tror det gjør kunden mer fornøyd og at kunden velger Resideo til sitt neste prosjekt, sier Syvertsen.

Resideo er en ledende global leverandør av løsninger for komfort og sikkerhet, representert i mer enn 150 millioner boliger globalt, og installasjoner i 15 millioner hjem hvert år.