Iver Skustad
Iver Skustad er ansatt som Prosjektleder/Kundeansvarlig i GK Inneklima AS, Drammen.

1. februar 2016 tiltrådte Iver Skustad stillingen som Prosjektleder/Kundeansvarlig i GK Inneklima AS, i Drammen.

Iver er 29 år og kommer sist fra Dynamisk Posisjonering i Kongsberg Maritime, hvor han de siste 3 årene har reist rundt på skip og verft. Han er utdannet elektriker og ingeniør og har også erfaring med energi og automasjon.

I GK vil han i all hovedsak jobbe som Prosjektleder/Kundeansvarlig i GK Inneklima med oppgaver som ansvar for serviceavtaler, samt for sin egen portefølje av kunder. Han vil også selge og lede mindre- og mellomstore prosjekter innen service og rehabilitering.

GK ønsker Iver velkommen til GK og lykke til med nye utfordringer!
Kolbjørn Botten
Kolbjørn Botten er ansatt som Controller i GK Inneklima AS, Bodø.

15. februar 2016 tiltrådte Kolbjørn Botten stillingen som Controller i GK Inneklima AS, i Bodø.

Kolbjørn er 43 år og kommer sist fra stillingen som Prosjektcontroller i Rapp Marine i Bodø. Her hadde han sammen med prosjektlederne ansvar for å rapportere korrekte kostnader, inntekt og fortjeneste på de ulike prosjektene. Han hadde også her oppgaver innen «trade finance» (innhente nødvendige bankgarantier etc), samt månedsrapporter med finansiell- og ikke finansiell informasjon.

I GK vil han i all hovedsak jobbe som Controller i Region Nord. Her vil han bidra med økt kvalitet i regnskapsrapporteringen og økonomistyringen av regionen. Han vil foreta analyser vedrørende nåsituasjonen og utsiktene fremover.

GK ønsker Kolbjørn velkommen til GK og lykke til med nye utfordringer!