Øyvind Hagen kommer fra stillingen som avdelingssjef for Telemark i Bravida, en avdeling med rundt 80 ansatte.
– Jeg er glad for tilliten jeg har fått.  Bravida er svært godt posisjonert i Norge, med vår ledende stilling innen tekniske installasjoner. Jeg ser frem til å utvikle denne regionen og selskapet videre sammen med ledergruppen, som jeg allerede kjenner godt, og dyktige medarbeidere over hele landet, sier Hagen.

Hagen har i Telemark ledet arbeid både innen industri, service, bygg og anlegg og brann- og sikkerhet. Hagen er fra Leka i Nord-Trøndelag og har gått gradene i elektrobransjen. Han startet som lærling og montør i NTE og har over 21 år i Skagerak-konsernet. De siste 14 årene som administrerende direktør for Skagerak Elektro. Nå overtar han rollen som regionsdirektør etter Tore Bakke, som tiltrådte som administrerende direktør i Bravida i januar.

– Jeg får en god start ved at jeg aktivt har arbeidet med vår strategi, og i tillegg har en administrerende direktør som kjenner regionen svært godt. Samtidig møter vi hver dag et marked som krever at vi blir mer effektive og leverer raskere. Bravida er godt rustet til å takle endringene i markedet. Vi har allerede i et par år arbeidet med å innarbeide en arbeidsform gjennom vårt interne forbedringsprogram, som gjør at vi differensierer oss fra de andre aktørene i markedet. Det har gitt gode resultater, både i mengden oppdrag og for vårt resultat. Dette skal vi fortsatt fokusere på, sier Øyvind Hagen.

Han er glad for å kunne overta rollen som regionsdirektør Øst, som består av Telemark, Vestfold, Buskerud, Asker, deler av Akershus og Østfold. Leder for Bravida Industri, Leif Myrvoll, er konstituert som avdelingssjef for Bravida Telemark.
– Det at vi etter en grundig prosess ender med en intern rekruttering viser hvilken styrke vi har i egen organisasjon, og det er naturligvis også ekstra hyggelig. Øyvind Hagen kjenner selskapet veldig godt og har vist evne til å utvikle virksomheten i den rolle han har hatt, sier administrerende direktør Tore Bakke.

Bravida vil fortsette arbeide med å utvikle sine avdelinger lokalt gjennom lokalt lederskap.
– Vi er allerede den største elektrovirksomheten i Norge, men vil også fremover vokse organisk og gjennom oppkjøp. Vi har definert vekst på service i alle avdelingene i regionen som viktig i Telemark. Jeg er opptatt av at det er folk med vilje og kompetanse vi investerer i, og som kan passe inn i Bravidas måte å drive virksomheten på.  Derfor ser vi spesielt på selskaper innen elektro, rør og ventilasjon som vil styrke vår posisjon ytterligere på disse områdene, sier Hagen.

Arbeidet med å rekruttere arvtakeren til Hagen som avdelingssjef for Bravidas avdeling i Telemark er startet.