– Det gjelder å vise kundene hvordan de skal vedlikeholde en luft-til-luft-varmepumpe når den tas i bruk, understreker kursansvarlig Einar Gulbrandsen i NOVAP. Betydningen av å rengjøre filtrene på luft-til-luft-varmepumper blir understreket i en Nettavisen-sak fra NOVAP sin side.
Annenhver uke er vanlig anbefaling Av snaut 8000 svar som var avgitt per 20. januar, oppga to av fem at de gjør det «minst én gang i halvåret» eller «en eller flere ganger i året». Andelene er beregnet uten svar fra de som oppgir at de ikke har varmepumpe. – Dette er altfor sjelden, understreker Gulbrandsen. Drøyt to av fem oppgir at de rengjør minst én gang i måneden. – Det er bra, men fortsatt for sjelden. De fleste produsenter anbefaler annenhver uke, påpeker Gulbrandsen. De  7100 svarene fra lesere med varmepumpe per 20. januar fordeler seg slik: 
  • Ukentlig:                             6 %
  • Annenhver uke:                  11 %
  • Minst én gang i måneden:   43 %
  • Minst én gang i halvåret:     24 %
  • En eller flere ganger i året:  16 %
Tenk kundeservice Han mener undersøkelsen tyder på at varmepumpeeierne ikke har fått god nok opplæring i vedlikehold. – Installatøren må ta seg tid til å vise kundene hvordan vedlikeholdet faktisk gjøres: Hvordan man tar ut filtrene og hvordan man støvsuger, sier Gulbrandsen. Han mener det er smart å ringe og følge opp kundene en måneds tid etter en installasjon. – Da er det naturlig også å spørre om vedlikehold. Du trenger ikke bruke mye tid for å utmerke deg med god kundeservice, poengterer Gulbrandsen. Les hva kurs- og informasjonsansvarlig i NOVAP Einar Gulbrandsen og Jørn Stene fra COWI/NTNU sier om vedlikehold i Nettavisen-saken.