Så hvorfor vil ikke politikerne gjøre det? Fem organisasjoner utfordrer sentrale politikere på gratis frokostseminar, hvor du også får høre mer om hva enøk kan bidra med. Politikerne har nå en rekke utfordringer knyttet til energi og klima, poengterer rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening:
  • Strømprisene rekordhøye.
  • Norge trenger store mengder fornybar kraft for å kutte klimagassutslipp.
  • Kraftproduksjon som medfører naturinngrep blir stadig mer omstridt.
  • Norge må legge til rette for ny, klimavennlig industri.
– Energieffektivisering er viktig for alle disse utfordringene. Da er det rart at Enovas støtteordninger blir stadig dårligere, og at regjeringen knapt nevner energieffektivisering i Hurdals-plattformen, mener Baardsen. Naturvernforbundet, Zero, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening og Elektroforeningen arrangerer frokostmøte førstkommende fredag, der politikere fra fem ulike partier på Stortinget får følgende spørsmål: Hva er galt med energieffektivisering? NOVAP og 20 andre organisasjoner har tidligere i høst oppfordret regjeringen til å sette av 1 milliard kr til enøk neste år. I stedet vil Ap og Sp bruke 3 milliarder på å senke el-avgiften. – Vi synes det er rart at ikke flere nevner energieffektivisering som et tiltak mot høye strømpriser, forteller Baardsen. Frokostmøtet arrangeres fredag 26. november kl 7:45 til 9:30 på Mesh i Møllergata, men du kan også følge det digitalt. Her finner du program og påmelding.