Systemair har et bredt produktspekter innen ventilasjonsutstyr til nærings- og boligbygg. Nå lanserer selskapet en ny serie aggregater for næringsbygg.

– Vi lanserer nå Geniox, en helt ny aggregatplattform med ny, fremtidsrettet automatikk og egenutviklet regulator, spesialtilpasset formålet. Dette gjør det enkelt og effektivt å koble den opp for å få funksjonene du ønsker. Videre kan vårt nye aggregat skilte med bedre isolering, lavere kuldebroverdi, bedre tetthet, høyere mekanisk styrke og flere smarte detaljer, sier Amund Ona Gjul, markedssjef i Systemair.

Geniox leveres i 11 ulike størrelser, med kapasitet fra 2000 til 36 000 m3/h. Det nye aggregatet, som blir produsert i selskapets egen fabrikk på Dal i Eidsvoll, har stor fleksibilitet med tanke på funksjonalitet, tilbehør og konfigurering.

– Det skal være lett å finne et aggregat for de fleste behov, lik eller tett opptil optimal størrelse, forteller Gjul.

Fokus på BIM

Selskapet har fokusert på at løsningene skal være lett å integrere i byggeprosessen.

– Vi er opptatt av å gjøre det enkelt for konsulenten å velge riktig modell og tilpasse løsningen til det konkrete prosjektet. Vi fokuserer på hele byggeprosessen, fra konsept til ferdigstillelse, og satser derfor også på gode prosjekteringsverktøy slik at det blir lett å velge riktig aggregat. Med Geniox og vårt aggregatberegningsprogram SystemairCAD er det enkelt å implementere aggregatet i en BIM-modell, i sammenheng med øvrige anlegg, sier han.

Han forteller om ulike størrelser, et bredt tilvalgsortiment og mye inndata som krever gode beregningsverktøy i prosjekteringsfasen.

Saken fortsetter under bildet:

Geniox leveres i 11 ulike størrelser, med kapasitet fra 2000 til 36 000 m3/h.[/caption]

– Med SystemairCAD konfigureres aggregatet før det eksporteres direkte til Revit eller Autocad. Siden det kan komme endringer i forutsetningene etter at du har eksportert aggregatet kan man også konfigurere og tilpasse aggregatene direkte i modellen. Dette kan være endringer i luftmengdene, andre temperaturer på vann for kjøling og ettervarming eller andre parametere. Vi har derfor utviklet en egen «plugin» som gjør at du kan gjøre endringer direkte, uten å måtte lage ny aggregatberegning og eksportere på nytt, sier han.

– Geniox skal være enkleste vei til et velfungerende anlegg og godt inneklima, og det innebærer også gode, effektive verktøy for prosjektering, fastslår Gjul.

Optimale systemløsninger, riktig design og funksjonalitet blir viktigere

Gjul mener ventilasjonsbransjen spiller en betydelig rolle i arbeidet mot en mer bærekraftig fremtid.

– Økodesigndirektivet og EUs regelverk for ventilasjonsaggregater forventes alene å føre til en årlig reduksjon i energibruken på 360 TWh innen 2025. Dette tilsvarer tre ganger Norges samlede elektrisitetsproduksjon. Når det gjelder energieffektivitet på komponentnivå begynner vi imidlertid å nærme oss taket på hva som er fysisk mulig. Dette gjelder både energibruk til viftedrift og gjenvinning av varme. Vi bruker moderne EC-motorer med virkningsgrader på over 90 prosent og varmegjenvinnere med temperaturvirkningsgrader på over 80 prosent.  På tross av små, skrittvise forbedringer er det ikke her det store potensialet for energieffektivisering ligger i fremtiden, sier han.

– Det som blir viktig fremover er optimaliserte løsninger tilpasset behovet og bruken i det enkelte prosjekt. Vi jobber derfor mye med å gjøre det enklere å velge de riktige produktene, enklere å integrere de i BIM-modeller, enklere å oppnå ønsket funksjonalitet og enklere integrasjon mot SD-anlegg. Med Geniox tar vi et stort skritt fremover, og får en fremtidsrettet plattform å jobbe videre i fra, avslutter Gjul.