Region Skåne skriver i en melding at de har foretatt en ekstern gjennomgang av fakturaer for arbeid innen entreprenørvirksomhet og eiendomsforvaltning. Gjennomgangen viser at Bravida Sverige AB har overfakturert og Region Skåne sier nå opp rammeavtalene med selskapet.

Region Skåne vil også kreve tilbakebetaling av beløpene som er feilfakturert.

– Vi tar svært alvorlig informasjonen om at en leverandør har belastet deg for timer du ikke har jobbet. Derfor tar vi nå tiltak og velger å si opp avtalene samtidig som vi krever penger tilbake for feilfakturering. Vi har alltid en forpliktelse til å beskytte skattebetalernes penger og handle når vi oppdager unøyaktigheter, sier Pål Svensson, eiendomsdirektør i Region Skåne i samme melding.

Kommunikasjonssjef Liselotte Stray i Bravida Sverige sier en pressemelding at deres selskap har samarbeidet og sørget for full åpenhet siden Region Skåne satte i gang en ekstern gransking i slutten av 2023. Først 4. april, la Region Skåne frem sin gransking, som Bravida nå skal analysere internt.

- Vi ser svært alvorlig på undersøkelsen som Region Skåne presenterte for oss angående påstått overfakturering og som førte til beslutningen om å kansellere rammeavtalene med Bravida Sverige AB. Hos Bravida aksepteres aldri en handling som er i strid med lover, forskrifter eller våre etiske retningslinjer. Alle ansatte i Bravida forventes å leve opp til våre verdier og følge våre retningslinjer og avtaler vi har med våre kunder. Skulle dette ikke følges, gjør Bravida alltid relevante tiltak, kommenterer  Liselotte Stray i Bravida.