Etter et par skikkelig tunge år for Dpend VVS (tidligere Holtefjell VVS), tok ledelse og ansatte grep og røde tall ble snudd til rekordoverskudd. – Vi har funnet vår plass i markedet, og ikke minst er vi bevisste på hvilke oppdrag og kunder vi ønsker å jobbe med, sier daglig leder Stein Larsen til VVSforum.

Dpend VVS kan se tilbake på en svært spennende reise siden oppstarten i 2005, den gang som Holtefjell VVS og med tre mann på lønningslisten. Holtefjell VVS skulle ivareta Holtefjell Eiendoms verdier og eiendomsmasse, før selskapet også begynte å tilby sine tjenester mot eksterne kunder – nåværende prosjektsjef Øivind Syversen tok jobben som daglig leder nesten fra start, og har vært leder for selskapet frem til 2019.

Da Stein Larsen entret selskapet som faglig leder i februar 2010, hadde det vokst til 8 ansatte.

- Da bestemte Ola Semb (hovedeier), Øivind Syvertsen og jeg oss for å sette oss noen mål for de neste fem årene. Vi var på det tidspunktet for små til å være rustet til å tilfredsstille markedet vi ønsket å være i, og ønsket å ha flere bein å stå på. Vi anså det på den tiden som fornuftig å styre mot rundt 20-25 ansatte i løpet av en femårsperiode, sier Larsen.

Oppdragene strømmet inn, selskapet vokste jevnt og trutt - og nådde 20 ansatte allerede før det hadde gått tre år.

- Med solide gode kunder og en jevnt god oppdragsmengde fikk vi et skikkelig fotfeste i markedet, og vi utviklet oss som bedrift frem til 2018. På den tiden hadde vi oppunder 50 fast ansatte totalt, og vi hadde perioder med ganske mye innleid arbeidskraft i tillegg. Slikt krever mye av bedriften, spesielt organisatorisk. Vi fikk i 2018 og 2019 to år med store tap, noe som ble et skikkelig «skudd for baugen».

Det var to hovedårsaker til dette; konkurs hos vår på den tiden største entreprenør-kunde, i tillegg høy aktivitet og manglende kontroll/prosjektstyring.

- Vi tapte millionbeløp på tre store prosjekter vi hadde for den konkursrammede entreprenøren. Vi hadde også vokst oss store uten å ha den helt nødvendige kontrollen på et produserende ledd med over 40 rørleggere og lærlinger, i tillegg til innleie av et betydelig antall utførende over lengre perioder.

Slikt krever mye å administrere, og det kreves ikke minst riktig kompetanse med hensyn til  prosjektstyring og økonomiforståelse. Dessverre tapte vi store beløp på flere prosjekter. Vi innså da at vi måtte gjøre drastiske endringer om vi skulle få bedriften på rett kurs igjen.

Det bør klart også sies at Holtefjell VVS AS hadde god støtte fra alle eiere som virkelig hadde troen på at selskapet hadde livets rett. Det ble av den grunn også fra sentralt hold, styrt av hovedeier Ola Semb, satt i verk prosesser som skulle sikre en tryggest mulig vei videre.

Gedigen snuoperasjon
2019 var selskapet gjennom en enorm snuoperasjon. Øivind Syvertsen ble prosjektsjef for å få detaljkontroll på alle prosjektene, mens Stein Larsen ble ansatt som midlertidig daglig leder med virkning fra 1.juli 2019, som senere ble en permanent oppgave.

- Vi omsatte da for nærmere 100 millioner kroner, men det ble som en del av restruktureringen et krav om å styre volumet ned til +/- 65 millioner. Dette innebar hardt arbeid, men var nødvendig for å tilpasse driften til et nivå selskapet var rigget for. Vi hadde nok ansatt folk uten å være bevisste nok, og det ble i denne sammenhengen tatt noen tøffe beslutninger i det vi må kalle opprydningsprosessen. Men det gjorde vi slik jeg ser det på en god måte – uten noe som helst støy. Vi klarte også å gjøre opp all gjeld, det var ingen kunder som led som følge av våre tap. Det har vi fått svært gode tilbakemeldinger på i etterkant, og det er noe vi er stolte av å ha klart. Igjen var det godt å ha gruppen i bakhånd, som hadde troen på oss.

Men Larsen innrømmer gjerne at det var vanskelig å si nei da flere av de store aktørene ville ha dem med på spennende prosjekter. Det var nok en av grunnene til at 2020 endte med en omsetning på over 70 millioner kroner.

- Samtidig hadde vi hele tiden hatt fokus på bunnlinja, og året endte med et hyggelig overskudd. Dette skyldes en kjempeinnsats av alle ansatte, derfor kunne vi også glede oss over å dele en del av overskuddet i 2020 med alle ansatte.

Budsjettet for inneværende år ble satt til 75 millioner kroner – altså vesentlig mer enn de 60-65 millionene de anså som «riktig» nivå for dem.

- Vi visste det var to store prosjekter fra gode og seriøse kunder vi var trygge på å kunne få en god inntjening på, og som vi fant vanskelig å takke nei til. Per september, har vi allerede nådd nesten 77 millioner, og så vi ender nok nærmere 100 millioner kroner når 2021 er omme. Hovedårsaken til dette var at det ble signert ytterligere to prosjekter noe lenger ut på året, som kom da i tillegg til budsjettert.

Det bør legges til at selskapet for neste år vil legge seg ned på det vi selv mener er riktig nivå, med et volum på rundt 65 mill.

Det er på en måte kanskje nesten «skremmende» å bomme såpass på budsjettet, da det ikke er gitt at volum og inntjening står i et sunt forhold til hverandre.

Men forskjellen fra tidligere, er som nevnt at prosjekt nå har stålkontroll på alt de foretar seg, fra start til slutt. Det legges ned enorm ressurs fra prosjektavdelingens side.

Noe av intensjonen bak oppryddingen er at vi skal vite hvem vi jobber med. Vi skal være mest mulig sikre på at en kalkyle er riktig når kalkulasjonen er gjennomført, og vi skal i forkant ha en klar oppfatning og forståelse av nødvendig dekning på jobben. Om bidraget blir for lavt, skal vi heller se oss om etter andre prosjekter. Vi skal ikke ta jobber kun for sysselsetting.

Det føres dagbøker, det er kontinuerlig oppfølging av prosjektene, med både ukentlige og månedlige vurderinger. Dette gjør at vi til enhver tid vet hvor vi er i prosjektet, spesielt når vi ser økonomien i forhold til fremdrift. Alle avvik blir fulgt opp.

- Prosjektsjef Øivind Syvertsen har godt overblikk over de ulike prosjektene og sammen med sine prosjektledere/anleggsledere styres disse innenfor klare rammer. På dette området var vi for dårlige tidligere.

Og resultatene har ikke latt vente på seg:

- I årets budsjett ble det lagt opp til et nøkternt resultat på 4,7 % på 75 millioner. Vi ligger an til å nå denne prosenten med til dels svært god margin. Fortsetter vi slik ut året, vil det se veldig bra ut på bunnlinja med en omsetning på 100 millioner. Så ja, vi kan trygt fastslå at snuoperasjonen har vært svært vellykket.

Flere jenter på vei inn
Dpend VVS har i dag 39 ansatte, herav fire lærlinger, og Larsen gleder seg spesielt over at de har fått jenter med blant de utførende.

- Ei jente er ferdig utdannet, i tillegg har vi to kvinnelige voksenlærlinger som gjør en flott innsats og viser stor vilje til læring. Dette er positivt både for oss og bransjen, sier han.

Endret navn til Dpend
Som en viktig del av den omfattende moderniserings- og fornyingsprosessen, byttet gruppen navn fra Holtefjell til Dpend, med mål om å bli en mer slagkraftig og konkurransedyktig aktør innen bygg- og eiendomsutvikling.

- Vi måtte samle laget enda mer enn tidligere og spille hverandre gode, samt at vi ønsket å utnytte de ulike fagområdene vi rår over i større grad. Skulle vi få til det, måtte vi ha en enda mer tydelig paraply, sier Njål Kjellesvik Norheim, leder marked og kommunikasjon for Dpend-gruppen.

- Vi ønsket et unikt navn og lagde en intern prosess. Men navnet var én ting, like viktig var det å få fram hvordan vi skulle framstå. Derfor måtte ha en verdiprosess samtidig. Vi landet på «tillit, utvikling og bærekraft» som kjerneverdier. Dpend betyr tillit, med den betydningen at vi er avhengig av hverandre og stoler på hverandre. Logoen symboliserer utvikling og fleksibilitet, det representerer både selskapet som helhet og et enkelt prosjekt.

- Så har du det grønne i logoen som symboliserer bærekraft og klima. Vi skal ha fokus på bærekraft i alt vi foretar oss, og også stille krav etter hvert til leverandører; utfordre dem på om det finnes produkter som er enda mer bærekraftig. Vi ønsker med andre ord å sette et lavest mulig CO2-avtrykk.

Flere ulike selskaper
Dpend tilbyr tjenester gjennom tre forskjellige selskaper der eiendomsutvikling, VVS-tjenester og entreprenørvirksomhet er hovedområdene.

Dpend Entreprenør tilbyr primært leietakertilpasninger, det vil si ombygging og innredning av butikker. De skreddersyr arealer for apoteker, skobutikker, sportsbutikker, matvarebutikker og kan bestå av store prosjekter.

Dpend Eiendom kjøper, selger, bygger nytt og drifter bygg – for det meste næringsbygg, eventuelt kombinasjonsbygg.

Per i dag, er det ca. 80 ansatte i konsernet, og Kjellesvik Norheim legger ikke skjul på at han er stolt over det de sammen har fått til – og gir masse honnør til alle som har vært involvert.

- Dpend VVS har gjort en enorm jobb med å snu skuta til godt overskudd og Dpend Entreprenør bygger de kuleste butikkene i landet fra bunnen av og mange av de store som Rema 1000, Vitus Apotek, KIWI, SWIX og Norrøna er noen av de kjente merkevarenavnene som bruker vår ekspertise.

Også Dpend Eiendom er med i flere store, utviklingsprosjekter, forteller han.

- Vi er blant annet engasjert i den store utviklingen av Strømsø torg i Drammen, et møtepunkt for mennesker og kollektivtransport med jernbanestasjon, busstasjon og taxi. Og ikke minst Lierskogen, der det skal utvikles 220 mål næring de neste årene. Dette er et av tidenes største næringsutviklingsprosjekter i regionen.

Bruke kompetansen
- At vi rår over mange ulike fagområder, gir en utrolig samlet kompetanse. Om VVS trenger å vite noe, har vi ingeniører på huset de kan spørre – og motsatt. Et uttalt mål er å kunne utnytte dette enda bedre, derfor ønsker vi å være samlokalisert.

Stein Larsen forteller at det også gir synergier i form av økt tilfang av jobb ved at gruppen er spredd på flere områder. Men det meste må de likevel konkurrere om, og noen ganger kan også oppdraget bli for stort – spesielt fra Eiendom.

- Prosjektene til VVS ligger maksimalt på rundt 25 millioner kroner. Blir det større enn det, må vi vurdere vår organisasjon til å håndtere det. Vi holder oss stort sett unna de altfor store prosjektene.

Dpend VVS er nå medlem av VVS Eksperten, etter tidligere kjedetilknytning hos Varme og Bad.

- VVS Eksperten har et annet og friere konsept som passer oss bedre. I tillegg til at de forhandler gode priser fra leverandørene, er de gode på å følge opp og sikre at avtalene blir etterfulgt. VVS Eksperten er en kjede som gir bedriftene stor frihet, og det tror jeg er morgendagens konsept.

- Vi fikk en nyttig oppvåkning da vi gikk på et skjær i 2018/2019, nå er vi mer optimistiske enn noen gang, oppsummerer Stein Larsen og Njål Kjellesvik Norheim til slutt.