Moholt 50|50 inngår i samarbeidet «Fremtidens byer» mellom staten og Norges 13 største byer. Både studentboligtårn (blokker) og barnehage skal bygges som passivhus med geovarme som energikilde og de skal bygges i massivtre, alt for å redusere CO2 utslipp. Tre av de fem boligtårnene og barnehagen skal stå ferdig til studiestart i 2016, mens de to siste skal ferdigstilles i november 2016.  

Veidekke vant konkurransen som samspillpartner på Moholt 50|50 i september 2014. Siden er prosjektet utviklet fra 465 hybler til dagens 632 hybler. Med ni etasjer blir dette de høyeste bygningene i massivtre som er oppført i Norge. Veidekke Trondheim skal gjennomføre prosjektet i arbeidsfellesskap med Veidekke Follo/Østfold som har bygget studentbyen i Ås med samme byggesystem.

-Dette blir fantastisk spennende, og vi er svært stolte og glade for den tilliten SiT har vist Veidekke ved å tildele kontrakten til oss, sier Ståle Brovold, distriktsleder for Veidekke Entreprenør i Trondheim.

-Prosjektet er et godt eksempel på hva vi får til når vi utnytter kompetansen i Veidekke-konsernet. Her tar vi i bruk alt det vi har lært av nye arbeidsprosser som vi kaller «Involverende planlegging» både i utvikling, prosjektering og gjennomføring av prosjektet. Vi gjennomfører også prosesser som sikrer et godt samarbeid med våre underentreprenører, avslutter Brovold.