Innlegg: Mikael Börjesson ansvarlig for strategisk planlegging av kompetanseutvikling i Swegon Group De mange aspektene ved den pågående pandemien har fullstendig dominert 2020 - og med rette, siden effektene har vært formidable og globale. Hvis vi et øyeblikk tar et skritt tilbake, er det da andre viktige utviklingstrekk i HVAC-sektoren som kan ha blitt overskygget av de umiddelbare effektene av pandemien? Og hva ligger i pipeline for 2021? Store endringer i varme- og kjølemarkedet Det er ikke bare utfasingen av gamle energiklasser som skjedde i løpet av høsten, men fra januar 2021 vil neste steg i Ecodesign-direktivet også gjelde. Dette omhandler varmepumper og kjølemaskiner hvor det stilles meget høye krav til utstyret for det Europeiske markedet.
Mikael Börjesson; Swegon Group[/caption] Dette er utfordrende, også sammen med utfasingen av høy GWP kuldemedier, med det ambisiøse målet om reduksjon av CO2 ekvivalenter tilsvarene 55% av nivået i 2015. Dette betyr økende kompleksitet for å velge rett kuldemedie til hvert formål. Byggesertifiseringer Et annet tema som blir stadig viktigere, er byggsertifiseringer, som ikke bare er relevante for noen få høyprofilerte prosjekter, men som nå er anerkjente for å gi god økonomisk forståelse i et bredt utvalg av bygninger og lokasjoner. Omfanget av selve bygningssertifiseringen øker også, fra det tidligere fokuset på energi til den mye mer omfattende BREEAM-sertifiseringen, som blir stadig mer vanlig over hele verden. Hva er i horisonten for 2021? Det er noen sammenfallende områder der teknologien når et nivå der det kan løse nye utfordringer, noe som kan være det neste store i bransjen. Det har blitt snakket om smarte bygg i ganske lang tid, men det er nå teknologi er tilgjengelig for å gå fra morsomme funksjoner til grunnleggende funksjoner slik som inneklima i bygningene. Det som kreves er en kombinasjon av tilgjengelighet gjennom API-løsninger for datautveksling, produkter laget for tilkobling og en systemtilnærming for å få det til å fungere sammen uten endeløse tilpasninger. Med den nylige økningen i IT-relaterte angrep over hele verden, er det også nødvendigheten av å erstatte patchwork-løsninger fra i går med stabile systemløsninger for å få kontroll over IT-miljøet. Og til slutt, det vi alle prøver å oppnå er sunne, energieffektive bygninger. Det er et økende behov for å bygge smartere med materialer som er stadig mer klimavennlige. Denne trenden vil definitivt påvirke fremtidens bygge- og HVACR-industri. Men akkurat nå er alt dette selvfølgelig av sekundær betydning. Først må vi komme oss gjennom den pågående pandemien og håndtere dens menneskelige og økonomiske konsekvenser.