VKE har lenge planlagt et eget lærefag for ventilasjonsteknikk. 9. september arrangerte Utdanningsetaten i Oslo kommune og VKE et webinar hvor faget og læreplanen ble presentert. Faget er et resultat av et tett samarbeid med skoler, fagpersoner og ulike virksomheter i bransjen. Mads Mysen fra GK inneklima har lang erfaring med lærlinger i ventilasjonsfaget og ser frem til det nye faget.

– Planleggingen av faget startet for snart 10 år siden og er basert på kompetansebehovsundersøkelser blant medlemmer i VKE som viste at mer enn 50 prosent har behov for litt eller mye kompetanse relatert til ventilasjonsteknikk. Samtidig stiller det offentlige økende formelle krav til utdanning blant fagarbeidere, sier Mysen.

Han forteller om stort behov for kompetanse på produksjon og service av ventilasjonstekniske løsninger.

– Tidligere var faget basert på delvis relevante teknikerutdanninger og tilleggsutdanning på arbeidsstedet, men det fantes ingen målrettet utdanning. Med dette nye faget blir ventilasjonsteknikk mer målrettet mot et stort marked, sier han.

Rask teknisk utvikling
Mysen forteller at regulering og automasjon utgjør en økende del av ventilasjonsteknikerfaget.

– Før handlet ventilasjonsteknikk mest om levering av kanalbaserte anlegg med vifter og viftemotor som eneste del med behov for strøm. I dag er det utallige komponenter integrert med flere regulerende funksjoner, samt aktive tilluftsventiler. Det er krav til inneklima, energibruk og dokumentasjon som gjør at du må ha et helt annet anlegg i dag enn tidligere.

Han mener ventilasjonsteknikerfaget på mange måter blir redefinert av det nye utdanningstilbudet.

– Med utgangspunkt i elektro skal elevene blant annet lære å skifte komponenter som krever sterkstrømstilførsel innenfor maskindirektivet. Dette krever i seg selv mye kompetanse. I tillegg får elevene forståelse for kulde- og ventilasjonsfunksjonen, SD-anlegg og byggautomasjon. I dag handler ventilasjonsteknikk i større grad om automasjon og om å regulere pådrag avhengig av behov, sier Mysen.

Innovativ bransje
Han peker på at ventilasjonsfaget i økende grad krever forståelse for datakommunikasjon og programvare.

– I dag er individualisering og det å forstå brukerne på et personlig nivå en megatrend. Siden alle ikke kan bli fornøyd med en fellestemperatur blir personlig klimatisering viktig. Det innebærer at ventilasjonsanlegget gjør jobben, men at brukene involveres i forhold til temperatur og CO2-konsentrasjon.

– Flere mennesker og økt aktivitet skaper behov for økt ventilasjon. Dette gjøres nå på romnivå i forhold til følt behov blant brukerne i rommet. Vi bruker aktive tilluftsventiler som endrer pådraget i forhold til behovet. I dag bruker vi blant annet smarttelefon for romregulering i kombinasjon med tilluftsventiler i rommet, sier han.

– Selv om IT-bransjen har et annet tankegods, ser vi at også disse aktørene er på vei inn i drift og vi må regne med at Microsoft kommer med slike løsninger. Vi ser allerede at sensorikk er enklere å bruke og at komponenter lett kan kobles til skytjenester. Det er mye spennende som skjer innen ventilasjonsteknikkfaget, sier han.

Nye løsninger fra byggeplassen til drift
Et annet område med raske endringer er produksjonen på byggeplassen og overgangen til tegningsløse byggeplasser

– Den tegningsløse byggeplassen krever kompetanse på BIM og andre programmer for å produsere etter modeller. Det handler om å sette opp anlegget korrekt basert på modellen. GK har nå en av de første prosjektene med denne teknologien. Det medfører flere fordeler, blant annet at modellene alltid er oppdatert.

Etter at prosjektene er ferdigstilt kreves det også økt kompetanse på optimalisering av SD-anlegg.

– Også innen drift er det andre krav til kompetanse. Faget vil lære hvordan man bruker SD-anlegg slik at man raskt kan se at alt fungerer og at det ikke er avvik eller lavt trykk. Alt dette kan man finne med SD-anlegg og selvdiagnostisering. Det handler om å kunne bruke verktøyene for å opprettholde funksjonen til behovsstyrete klimatiseringsanlegg med effektive tidsbruk, sier han.

Gode erfaringer med lærlinger
Den nye utdanningen begynner på 2VGS og innebærer to år på skole etterfulgt av to år som lærling i bedrift eller to år i praksis. Utdanningen avsluttes med teoriprøve og fagbrev. Faget har vært populært og det første kullet er ferdig våren 2022.

– Alle virksomheter som ønsker en sentral rolle i fremtiden må satse på lærlinger. Det er bokstavelig talt lærlingene som skal bygge fremtiden.

– Vi har god erfaring med lærlinger og skal sørge for at det fortsetter. Det krever dedikerte personer som følger opp elevene både faglig og personlig. Det handler om å gi de gode rutiner som gjøre de skikket for arbeidslivet. Om vi gjør en god innsats kommer de gjennom og leverer en god fagprøve og kan bli våre fremtidige medarbeidere. Som stor bedrift er vi bygget på fagarbeidere og lærlinger vil alltid være et viktig fundament for oss, sier han.

Mange karrieremuligheter
Mysen mener karrieremulighetene med en slik utdannelse er tilnærmet ubegrenset.

– Som ventilasjonstekniker kan du bli fagarbeider, fagtekniker, servicetekniker, og etter hvert med erfaring både fagskoleingeniør, systemingeniør, prosjektleder, serviceleder, avdelingsleder og mye annet innen administrasjon. Livet er kontinuerlig lærling og vi legger alltid vekt på faglige utvikling, avslutter Mysen.