Undersøkelsen viser at overordnet tilfredshet med Heidenreich som arbeidsgiver er høy med en gjennomsnittsskår på 4,5, som er like høy som i 2020. I tillegg rapporterer de ansatte at de er stolte av å jobbe i Heidenreich (4,7) og de opplever at Heidenreich har et godt omdømme (4,7). Resultatskalaen går fra 1- 5, hvor 5 er best score
 
- Det gode resultatet fra forrige måling er opprettholdt, og resultatene viser som sist at vi har en svært høy andel tilfredse og engasjerte medarbeidere, som ser for seg Heidenreich som en langvarig arbeidsgiver. Med så tilfredse ansatte har Heidenreich lagt et viktig grunnlag for videre vekst i markedet, sier HR-sjefen avslutningsvis i pressemeldingen. 

Ansatte har full tillit til ledelsen

Mette Hareide er ansvarlig for undersøkelsen. Hun er svært fornøyd med at undersøkelsen viser en fortsatt høy tilfredshet hos hennes kolleger i Heidenreich.
- Undersøkelsen vi gjennomførte i 2020 ga oss utrolig høy score innenfor tilfredshet og trivsel, og når vi får tilsvarende score eller høyere score nå, viser det at ansatte i Heidenreich er tilfredse og lojale. Vi ser i det daglige at organisasjonen leverer på gjennomføring, salg og økte markedsandeler. Dette bekreftes fra undersøkelsen som også viser at de ansatte har full tillit til at ledelsen gjør det som er best for Heidenreich med en score på hele 4,6. Dette ses også i sammenheng med at ansatte anser Heidenreich som en langvarig arbeidsgiver med en score på hele 4,6.

Arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver er også områder med høy score.

Ansatte rapporterer om at de gleder seg til å gå på jobb og at de trives godt med sine kollegaer. Størst positiv utvikling ser man på spørsmålene som omhandler opplæring, erfaringsutveksling og samarbeid. 

- I mange organisasjoner scorer ofte intern informasjon lavt, og det er derfor spesielt positivt at høstens undersøkelse viser at informasjonsflyten er blitt enda bedre og at vi samarbeider godt på tvers av avdelingene, sier Hareide. 

Undersøkelsen avdekket også forbedringsområder

Undersøkelsen var anonym for å tilsikre høy ærlighet i svarene. Og med ærlighet så avdekkes også forbedringsområder. Disse områdene tar Heidenreich tak i og vil jobbe konkret med forbedringer gjennom 2023. 

- Det gode resultatet fra forrige måling er opprettholdt, og resultatene viser som sist at vi har en svært høy andel tilfredse og engasjerte medarbeidere, som ser for seg Heidenreich som en langvarig arbeidsgiver. Med så tilfredse ansatte har Heidenreich lagt et viktig grunnlag for videre vekst i markedet, sier HR-sjefen avslutningsvis i pressemeldingen.