Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, oppsummerer forrige kvartal og fjoråret slik:

– Vi kan se tilbake på et år med veldig stor vekst, og spesielt fornøyd er jeg med veksten innen servicesegmentet. Fire & Security og Byggautomasjon er strategiske satsningsområder for oss, der vi lyktes godt i året vi har lagt bak oss. I 2022 etablerte vi også flere Greenhub-er og andre spesialavdelinger som skal levere bærekraftige løsninger til våre kunder. Disse investeringene blir spennende å følge fremover. På oppkjøpssiden har vi gjort flere oppkjøp som sikrer oss nye kunder og verdifull kompetanse. 

– Grunnbemanningen i Bravida Norge økte med over 300 medarbeidere i 2022 og utgjør nå totalt mer enn 3200 medarbeidere. Over 500 av disse er lærlinger. H-verdien er på det laveste nivået vi har registrert hittil. Det er gledelig å se at all innsatsen som har blitt gjort for å skape en sikkerhetskultur gir resultater!

– På minussiden sliter vi med nedskrivninger, som trekker ned marginen vår. Vi må fremover bli enda mer kritiske til valg av prosjekter. Ordrereserven reduseres, men fra et veldig høyt nivå.

– Med en høy grunnbemanning, voksende serviceomsetning, økt tjenestetilbud og en solid ordrereserve er vi godt posisjonert for fremtiden, avslutter Tore Bakke i pressemeldingen.

Konsernsjef Mattias Johansson har videre gjort noen betraktninger for kvartalet:

Veksten har vært god i samtlige land dette kvartalet, både organisk og gjennom oppkjøp, og for både service og installasjon. Den organiske veksten var spesielt sterk i Norge og Danmark.

EBITA-marginen økte totalt til 8,4 prosent, med noe lavere margin i Norge på grunn av nedskrivninger i enkelte prosjekter. EBITA økte totalt med 44 MSEK til 669 MSEK, noe som gir en EBITA-margin på nivå med de foregående årene, ekskludert etterbetalingen av overskuddet fra sykdomsforsikringen 2021.

Lavere ordreinngang i den norske virksomheten forklares av et sterkt sammenligningstall fra foregående kvartal.