Videre forteller han om økt nettoomsetning på 28 prosent og organisk vekst i samtlige land, samt en EBITA-økning på 25 prosent. Med stor servicevirksomhet og en god ordrereserve er Bravida godt posisjonert for kommende kvartal, og står stabilt i et usikkert marked. 

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, oppsummerer første kvartal slik:  

– Vi har gjennom hele planperioden jobbet med å utvide vårt tjenestetilbud innenfor servicevirksomheten. Vår sterke servicekultur er ytterligere styrket og det er veldig gledelig å se den sterke veksten innenfor dette området. 

– I kvartalet har vi hatt en fallende ordrereserve. Reduksjonen er delvis ønsket da vi har som mål å redusere vår risikoeksponering, og vi har en tydelig prosjektstrategi i alle våre regioner. Etterspørselen etter installasjonsprosjekter påvirkes av makroøkonomiske forhold som renteøkninger og inflasjon, noe som kan forlenge investeringsbeslutninger. På den andre siden vil etterspørselen etter service være god fremover, derfor ønsker vi å dreie mer av virksomheten over mot servicevirksomhet, som har lønnsomhet og vekstpotensial.  

– Vår posisjon til å levere energiriktige løsninger er også styrket i kvartalet, noe som betyr mye både for oss og våre kunder. Det at vi nå også har tilsluttet oss Science Based Targets-initiativet betyr mye for vårt bærekraftsarbeid. 

– Oppsummert er jeg godt fornøyd med kvartalet, spesielt veksten og utviklingen innenfor servicesegmentet, sier Tore Bakke i pressemeldingen.