Omsetning for 1. halvår var MNOK 6 024 (4 862) og resultat før skatt var MNOK 397 (245). Resultatmargin for 1. halvår var 6,6 % (5,0 %).

AF Gruppens samlede ordrereserve var MNOK 11 552 (11 427). Avkastning på investert kapital var 43,7 % (41,6 %). Kontantstrøm fra driften ble MNOK 223 (24) i 2. kvartal og MNOK 716 (-106) i 1. halvår.

AF prioriterer arbeid med HMS høyt og H-verdien for 2. kvartal var 0,8 (1,2). For 1. halvår var H-verdien 0,4 (1,1). Det samlede sykefraværet for 2. kvartal var 3,2 % (3,2 %). For 1. halvår var sykefraværet 3,9 % (3,5 %).

Avtalen om kjøp av 70 % av aksjene i Målselv Maskin & Transport ble gjennomført 4. juni.

- Vårt kontinuerlige arbeid med bygging av felles kultur og utvikling av våre medarbeidere gir resultater. Det er gledelig å se at motoren drar på alle seks sylindrer, og at det innenfor alle våre virksomhetsområder er gode prestasjoner. Organisasjonen er i stadig vekst og har økt kapasiteten betydelig. Over 80 % av våre ledere rekrutteres fra egne rekker og dette gir oss god kontinuitet. Selv om vi har positiv utvikling på de fleste måleparametere har vi fortsatt stort potensial for forbedring. Vi vil fortsette å investere i utvikling av våre medarbeidere og bygge organisasjonen gjennom å rekruttere medarbeidere med vårt verdigrunnlag, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.