Energiministeren ser derfor ingen grunn til å stoppe Enovas heksejakt på oljefyrer, som enkelt kan bygges om til bioolje.

At det dessuten kommer et  f o r b u d  om fyring med fossil olje burde jo være nok til å avblåse klappjakten.

Samtidig som Enova støtter skroting av oljefyrer gir Oslo kommune støtte til de som vil beholde oljefyren og bruke den til å fyre med bioolje.

Alle de store fjernvarmeaktørene benytter seg allerede av bioolje for å levere miljøvannelig varme også på det kaldeste.

Dette har trolig heller ikke energiministeren fått med seg.

For å forklare problemet med skroting av oljefyrer har VVSforum avkrevd Olje- og Energidepratemenet et svar i i sakens anledning og fått følgende:
- Olje- og energidepartementets styring av Enova er på et overordnet nivå, og det er opp til Enova å utforme programmer basert på deres innsikt i og nærhet til de ulike markedene. Enovas program for energitiltak i bolig er et tilbud for de som ønsker å bytte ut sin fossile oljekjel med en annen miljøvennlig oppvarmingsteknologi. De som heller ønsker å konvertere sin oljefyr til bioolje står fritt til å gjøre dette, noe som kan være et rimelig alternativ på grunn av relativt lave investeringer, sier kommunikasjonsrådgiver i olje- og energidepartementet, Ella E. Bye Mørland.

Hva er en fossil oljekjel?
-Svaret fra departemenet, som bruker uttrykket  «fossil oljekjel» tyder på at ministeren ikke har fulgt med i timen, det er jo hva man fyrer med som er poenget, sier Rolf Munk Blaker i Varmeforeningen i en kommentar.