Per Arne Heggen, markedssjef VVS i Ahlsell Norge.
Per Arne Heggen, markedssjef VVS i Ahlsell Norge.

– Bakgrunnen for pilotprosjektet er ønsket om å kartlegge interessen og mulighetene for ombruk av fordelerskap og fordelere. I den forbindelse åpner vi eget mottak for å innhente erfaringer med innsamling av VVS-komponenter. Vi retter oss hovedsakelig mot rørleggerbedrifter, men også profesjonelle aktører for demontering av fordelerskap. Tilbudet gir spesielt verdi for rørleggere som vil motta en pant i form av en kveil med Saniplex-rør, sier Per Arne Heggen, markedssjef VVS i Ahlsell Norge.

Ahlsell har allerede over 70 prosent sorteringsgrad på emballasjeavfall. Nå ønsker selskapet å heve ambisjonsnivået gjennom ombruk av VVS-komponenter.

Utfordrer bransjen

Han forteller at innsamling og ombruk av VVS-komponenter er helt nytt og krever mye planlegging for å lykkes.

– Prosessen starter med at rørleggerne leverer skapene hos oss mot pant, en kveil for skap og to kveiler for skap med fordeler. Ahlsell står for innsamlingen før Armaturjonsson tar produktene videre til ombruk. Armaturjonsson samarbeider videre med sine produsenter for å lage ny dokumentasjon og miljødeklarasjon.

– Alle forstår at det er kostbart å kaste produkter og anskaffe nye. Vi tror derfor det er muligheter for at flere av komponentene kan ombrukes, eksempelvis produkter av porselen. Samtidig er konseptet så nytt at fabrikkene ikke har utarbeidet gode dokumenter for ombruksprodukter. Jeg tror vi er først i verden til å teste et slikt konsept for denne type produkter, sier han.

Høster erfaringer

Heggen forteller at hensikten med pilotprosjektet er å innhente erfaringer.

– Pilotprosjektet skal se på hvordan innsamling og ombruk kan gjennomføres i praksis. Vi har naturligvis tro på at det kan gjøres, men det må gjennomføres og dokumenters på en ryddig måte. Om skapene er demontert på riktig måte burde også andre VVS-produkter kunne ombrukes. Vi tror også at Sanipex sitt koblingssystem gjør produktene bedre egnet til ombruk. Dette er forhold som vil avdekkes i pilotprosjektet.

Han er optimist og forventer at alle bedrifter vil ha ambisjoner om å levere ombruksprodukter i årene som kommer. 

– Rørleggerkjedene er drevet av ønsket om å levere ombruksprodukter til kunder som vil ha en viss prosentandel ombruksprodukter i byggene sine. Vi tror dette prosjektet kan skape grunnlaget for en sirkulær økonomi basert på ombruk av VVS-komponenter, avslutter Heggen.

Må etablere nye prosedyrer

Han for støtte av KAM-ansvarlig Øyvind Christensen i Armaturjonsson som har sett at fungerende VVS-komponenter blir kastet.

– Bakgrunnen for initiativet er ønsket om å forlenge levetiden på produktene som er ute i felt. Dessverre er det slik at mange produkter rives og destrueres selv om de har flere år igjen av levetiden. Prosjektet har også en sammenheng med at vi søker tiltak som styrker virksomhetens miljøengasjement.

Pilotprosjektet er en del av strategien for å finne bedre og varige løsninger for produktene våre. 

Han forteller at selskapet presenterte ideen for VVS-bransjen for et år siden og at Ahlsell har vært flinke til å ta stafettpinnen videre. 
– Hensikten med prosjektet er å innhente erfaringer om hvordan dette kan gjøres i praksis. Vi har ikke prosedyrene og sjekkpunktene ferdige, men er opptatt av å lære underveis. En viktig brikke i prosjektet er verkstedet vårt i Sandefjord som jobber med produksjon og prefabrikkering. 

– Verkstedet vil fungere som mottak for skapene som kommer i retur. Her vil vi også utarbeide sjekklister og kartlegge hva som krevers av nye produkter og dokumenter for at skapene kan bli re-sertifisert. Vi ser frem til å lære mer om hvordan vi kan gjøre VVS-bransjen mer bærekraftig, avslutter Christensen.

Må engasjere rørleggerne

Nasjonal KAM Kristoffer Adde i VB Gruppen er opptatt av å engasjere over 1900 rørleggere i kjeden for å få fart på prosjektet.

– For oss er dette et nytt og spennende prosjekt som kan gjøre VVS-bransjen mer bærekraftig. Vi er opptatt av å få med flest mulig rørleggere på laget og tror at panteordningen vil være et godt incentiv. Samtidig er interessen for miljø og bærekraft økende, og da et dette et naturlig steg i den retning. For oss handler det også om å skape entusiasme og engasjement i organisasjonene gjennom interne konkurranser og andre tiltak. Det er et stort prosjekt å engasjere hele kjeden, men med en så stor organisasjon kan vi virkelig gjøre en forskjell. 

– Vi er naturligvis opptatt av at prosjektet gjennomføres på en ryddig og god måte med tanke på dokumentasjon og garantier, og er overbevist om at Armaturjonsson vil finne gode løsninger. Nå er vi i gang med å etablere oss som en aktør innen FM-markedet og ser på prosjektet som en viktig brikke i dette arbeidet, avslutter Adde.

Mariya Simon, prosjektleder for sirkulær økonomi i Ahlsell.
Mariya Simon, prosjektleder for sirkulær økonomi i Ahlsell.

Et viktig steg mot den sirkulære økonomien

Mariya Simon, prosjektleder for sirkulær økonomi i Ahlsell, ser frem til å høste erfaringer fra pilotprosjektet.

– Vi har som mål å samle inn minst 50 skap for analyse og vurdering til re-sertifisering. Dette er en praktisk øvelse i individuelt produsentansvar, noe som er lite utbredt i bygg- og anleggsbransjen. Pilotprosjektet skal belyse muligheter for å ombruk av produkter i eksisterende verdikjede og vil gi oss etterlengtet erfaring og kunnskap om den sirkulære økonomien.

– Prosjektet vil også se på hvordan kvaliteten på produktene kan analyseres, hvordan demonteringsmetoder kan forbedres og hvordan vi kan anvende sirkulære økonomi i virksomheten. Vi vet det blir en tøff reise, men jeg er stolt av alle partnerne som tør å ta steget i en mer sirkulær retning, avslutter Simon.