Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer. Nå inviterer Standard Norge interessenter til å melde seg til arbeidet. Standarden ble sist revidert i 2008 og mye har endret seg siden den gang. Standarden omfatter bare i begrenset grad hva man i dag legger i begrepet byggevarer. Bakgrunn Omsetning av byggevarer i Norge er regulert av byggevareforskriften som kom i 2013. Forskriften gjennomfører den europeiske byggevareforordningen i norsk rett. Alle produkter som varig skal bygges inn i et byggverk er byggevarer. Varer som er en del av et større system slik som brannsikring- eller ventilasjonssystemer anses også som en byggevare. Byggesett som byggmoduler og prefabrikerte våtrom er også byggevarer. Norsk Standard NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer er aktuell å bruke i kontrakter mellom entreprenører og byggevareleverandører, eller i kontrakt mellom profesjonelle byggherrer og byggevareleverandører. Vil du eller din virksomhet delta i revisjonen? Standard Norge inviterer interessenter til å melde seg til deltakelse i komiteen som skal revidere NS 8409:2008.Det første møtet i komiteen blir i uke 15 på Teams. Ta kontakt med vår prosjektleder Hege Thorkildsen innen 7. april om du ønsker å bidra i arbeidet.