Norge har som mål under Parisavtalen å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.
- Ved å samle blant annet myndigheter, leverandører, byggherrer og entreprenører kan en sammen utarbeide standarder som setter krav og finne løsninger til å redusere utslipp i bygg- og anleggsplasser. I tillegg må en få på plass en felles begrepsforståelse ved å standardisere terminologien. Dette er et viktig bidrag for å få bygg- og anleggsbransjen for fult inn i det grønne skiftet og for å nå målet om å bli utslippsfrie, skriver Standard Norge i en melding. Standard Norge oppfordrer aktørene i byggebransjen til å bli med på dette arbeidet og ber de som er interessert i å ta kontakt med Standard Norge innen 20.november.  Ved stor interesse for komitedeltakelse vil det bli holdt informasjonsmøte før komiteoppstart.