Bransjenettstedet NemiTek og SINTEF inviterer til gratis webinar torsdag den 28. januar om prosjektet: SvalVent - Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg.
SvalVent har vært et Innovasjonsprosjekt for Næringslivet (IPN) fra 2016-2020. Prosjektet har utviklet løsninger for lavere energibruk til kjøling i næringsbygg, og i dette sluttseminaret presenteres hvilke resultater og erfaringer som er oppnådd. GK har vært en sentral samarbeidspartner i prosjektet, og under seminaret skal fagansvarlig energi Espen Aronsen reflektere over hvordan resultatene av prosjektet kommer til å påvirke bruk av energi til kjøling i fremtidige næringsbygg. I energieffektive bygg, utgjør energibruk til kjøling en stadig større andel. Samtidig er trenden mye bruk av åpne kontorlandskap der brukerne gjerne har ulike temperaturpreferanser. SvalVent- prosjektet har utviklet tekniske løsninger og konsept som utfordrer dagens krav og praksis i forhold til termisk komfort. Løsningen gir mulighet for en egenstyrt delluftmengde fra dyser i himling. Kan vi da kjøle til en høyere romtemperatur og oppnå like fornøyde brukere? Og hva er potensialet for SvalVent konseptet? Gjennom webinaret presenteres forutsetninger, prototype og konsept, forsøk og resultater. Det åpnes også opp for diskusjon og spørsmål fra deltakerne. Dette prosjektet har vært finansiert av Norges Forskningsrådsprogram EnergiX og med betydelig egeninnsats fra industripartnere GK inneklima, Trox Auranor Norge, Entra og Topro Elektronikk. Forskningspartnere er OsloMet og SINTEF Community.