Strand Jacobsen er kjent for å skape resultater. Han tok raskt tak i en rekke ting etter at han overtok som administrerende direktør i Byggmesterforbundet under pandemien i fjor vinter.

Medlemmene i Byggmesterforbundet vedtok å tre ut fra Byggenæringens Landsforening (BNL) fra 2021, og nylig ble det bestemt at de også fristiller seg fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Fra januar 2023 går Byggmesterforbundet, som representerer tømreren, sammen med malerne i det som vil bli kalt landsforeningen for bygghåndverksfag. Det er også ønskelig at murerne følger etter.

- Dette har vært en langvarig prosess. Byggmesterforbundet har ikke noe imot NHO, men vi har gjennom en prosess fremmet et ønske til NHO om at håndverksfagene bør ha sin egen landsforening, noe de ikke har vært villige til å akseptere. Og fra januar neste år slår vi sammen flere håndverksforbund i en og samme landsforening. Vi vil fortsette samarbeidet med de vi mener det er hensiktsmessig å samarbeide med i framtiden, også NHO, sier Knut Strand Jacobsen til VVSforum.

Under Rørdagene, som ble arrangert i regi av VVSforum på Gardermoen andre uken i juni, holdt Jacobsen et innlegg om håndverksfagenes rammevilkår.

Med den nye ordningen fra januar neste år vil landsforeningen passere godt over 10 000 ansatte.

- Ved å fokusere mer på håndverksfagene kommer vi nærmere medlemsbedriftene, og deres daglige utfordringer. 2021 var et veldig godt år for Byggmesterforbundet, der vi markerte oss bedre og mer selvstendig på vegne av våre byggmesterbedrifter, sier Jacobsen.

Han fortsetter:

- Malerne applauderte forslaget om å slå seg sammen med oss. Vi er allerede i godt i gang med flere spennende fellesløsninger innenfor ulike digitale opplæringsprogrammer. Vi går veldig spennende tider i møte.