SGP Armatec holder til i Asker, Bergen og Moss og har gjennom flere tiår opparbeidet seg
en solid kompetanse rundt Nilan sine produkter. Utover å levere produktene med
tilhørende kanalpakker, kan SGP Armatec bidra med prosjektering, tegning, søknad om
ansvarsrett og support. Både i forbindelse med planlegging av anleggene, oppstart og drift.

I tillegg er Nilan i ferd med å lansere et skybasert system, som vil gjøre det mulig å
overvåke drift av anleggene som blir levert. Denne løsningen gjør at serviceavtaler som
installatøren tegner med sluttkunde, kan bli enda bedre og driftsforstyrrelser kan oppdages
tidligere.
- Jeg er veldig fornøyd med denne avtalen, vi gleder oss til å gi rørleggere mulighet
til å levere balanserte ventilasjonsvarmepumper som bidrar til lavt energibruk i
leiligheter og eneboliger, forteller Odvar Walle i SGP Armatec AS.