Det skriver Rørkjøp i en melding.

Lunde skal bidra og lede styret og administrasjonen i Rørkjøp gjennom den neste fasen for selskapet med mange spennende og utfordrende strategisk valg.

- Min hovedmotivasjon for å bli styreleder i Rørkjøp er alle de spennende strategiske valgene og mulighetene som Rørkjøp har i en flott og utfordrende bransje. Jeg er opptatt av at rørleggere og deres bedrifter har gode muligheter for å vokse og tjene penger. Rørkjøp har hatt en god digital, lønnsom og spennende reise. Jeg har alltid hatt en god dialog med Rørkjøp og Frank Olsen. Det er viktig og bra med stabil og god ledelse, samt strategi over tid. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med styret og Frank i arbeidet med å utvikle og forberede Rørkjøp for fremtiden, sier Lunde avslutningsvis i pressemeldingen.