Rørentreprenørene Norge tilbyr nytt digitalt baskurs i juni for dem som skal ha lederansvar som bas på byggeplassen. Påmeldingsfrist 1. juni.

– I dagens marked er konkurransen om de attraktive oppdragene tøff, og i gjennomføring av prosjektene kreves det at basen kjenner til prosjektøkonomi, aktuelle lover, forskrifter, norske standarder og ikke minst dokumentasjonskrav for HMS og KS, sier Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge, og fortsetter: – Med bakgrunn i dette legger vi i kurset stor vekt på hvordan basen best mulig kan ivareta sitt ansvar for bedriften og for rørleggerne. Han holder baskurset sammen med fagsjefene Are Skaar Nielsen og Martin Andersen i RørNorge. Neste kurs er digitalt, og holdes 7., 8., og 9. juni. Her kan du melde deg på! Tidligere kursdeltakere er fornøyde. Forrige gang sa en av dem: – Jeg har faktisk jobbet som bas i flere år, og det er nyttig å få formalisert kunnskapen. Jeg vil få praktisk nytte av kurset. Nyttig oppdatering Baskurset er altså beregnet for rørleggere som skal ha et lederansvar på byggeplassen. Kurset vil også være egnet for rørleggerbaser som ønsker oppdatering og påfyll av kunnskap innenfor ett eller flere områder. Det er en fordel om basen har svennebrev eller tilsvarende realkompetanse i rørleggerfaget. – Jeg deltar fordi jeg vil bli bedre til å styre prosjekter. Dessuten holder jeg på med generell videreutdanning gjennom teknisk fagskole. Jeg vil heve kompetansen min, sa en annen deltaker på forrige kurs. Omfattende videreutdanning I tillegg til å lære om oppgaver og roller som bas, og hvilke lederegenskaper en bas trenger, skal deltakerne kurses i kvalitetssikring, planlegging og drift av byggeplass. – Særlig nyttig er det å få innsikt i lover og regler, altså det formelle rammeverket. Jeg er også glad for å få tips om kvalitetssikring, sa en annen kursdeltaker. Kilde: RørNorge