– Regelen er en stor og viktig seier som vil sikre bedrifter i det norske markedet tilgang på arbeidsoppgaver, sier Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.
· Vi sikrer rett kompetanse · Vi bruker dialog aktivt · Vi begrenser oss til det som er relevant · Vi forebygger konflikter · Vi skaper sunn konkurranse på lang og kort sikt – Vi er glade for at Stortingsmeldingen er fulgt opp på en så god måte. Det var akkurat slike tydelige kjøreregler vi kunne håpe på. Reglene bidrar til sunn konkurranse, sier Røiseland. Etterlyser kompetansekrav Nelfo, Rørentreprenørene Norge og VKE som representanter for de tekniske fagene mener intensjonen i kjørereglene er svært gode, men etterlyser tydelige krav til kompetanse og lærlinger i det utførende leddet. – Det er vel og bra at bestiller og prosjektleder har solid kompetanse, men vi er avhengig av gjennomgående høy kompetanse i alle ledd i prosjekter. Hvis ikke de som skal utføre jobben kan faget sitt godt og har riktig kunnskap, så er ikke god prosjektstyring nok, sier Røiseland videre til Byggeindustrien. Forhindre konflikter De tre organisasjonene peker på at uklare kjøreregler og mange avvik fra standardkontrakter fra offentlige oppdragsgiveres side i økende grad har endt i rettsvesenet, og får betydelige kostnader. Skill ut tekniske kontrakter Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Større offentlige bygg kan ha en samlet kontraktstørrelse på flere milliarder kroner. – Byggene blir mer teknisk avanserte og teknikk utgjør i mange bygg nesten halve byggekostnaden. Å skille ut den tekniske delen av bygget er ofte det rette å gjøre, og noen ganger vil det være lurt å dele også den tekniske delen opp i flere kontrakter, påpeker Marianne W. Røiseland. Arbeidet fortsetter Røiseland mener arbeidet med oppdeling av kontrakter på ingen måter er over med kjørereglene. – Reglene peker ut en retning og sier noe om hva regjeringen ønsker. Det er et tydelig og klart ønske om at det offentlige som byggherre skal være profesjonelt og allright å jobbe for og at flere bedrifter i det norske markedet kan legge inn tilbud. Nå må reglene følges opp. Les de nye kjørereglene her